Připravujeme Kateřinskou zábavu

katerinska2016Rodiče a přátelé školy, z.s. pořádají dne 12. 11. 2016 od 20 hodin v kulturním domě tradiční Kateřinskou zábavu. Dětem z výtěžku zábavy budeme financovat spoustu aktivit (školní výlety, plavecký výcvik, odměny na soutěže, cestovné či vstupné na exkurze, sportovní vybavení, doprava na lyžařský výcvik aj.). Bez finančních prostředků, které získáme z výnosu zábavy, by děti musely za uvedené akce platit někdy až dvojnásobnou cenu. …text pokračuje


Lyžařský výcvik 2017

ZdobiceJako každoročně připravujeme i letos pro naše žáky lyžařský výcvik. Ten je součástí školního vzdělávacího programu pro žáky 7. třídy, ale účastní se ho i děti z ostatních tříd druhého stupně (Mohou i žáci 5. třídy). Výcvik probíhá na vlastních sjezdových lyžích nebo na snowboardech. Kurz se uskuteční 22.-27. ledna 2017 ve Zdobnici v Orlických horách. …text pokračuje


Vzpomínka na balónky přátelství

balonkyDnes jsme poštou obdrželi milou připomínku oslavy Evropského dne jazyků z roku 2012. Tehdy jsme vypouštěli balónky s cedulkami, na kterých byla adresa školy, případně žáka, který balónek vypouštěl. Několik balónků bylo nalezeno a nálezci nám o tom do školy napsali. A dnes – po 4 letech – došla další zpráva ze vzdálenosti 200 km.


To jsme my – zámecká školní družina

Už i v měsíci září  školní družina na zámku pilně pracovala. Museli jsme se přece pochlubit zážitky z prázdnin. A slovem to vždy nestačí, proto jsme své vzpomínky zanechali na papíře. A protože jsme ta správná parta kamarádů, a nechtěli jsme být do budoucna zapomenuti, vyrobili jsme také leporelo nás, autoportrétů a přidali i stránku zájmů a zálib. …text pokračuje


Informace ze školní jídelny

Upozorňujeme strávníky, že odhlásit nebo přihlásit oběd je možné den předem. V den odběru oběda lze oběd odhlásit nebo přihlásit pouze do 6.00 hod. Po 6.00 hod. již oběd odhlásit nelze (již se vaří). Pokud je strávník nemocen, může si oběd odebrat v jídlonosiči za obvyklou cenu (jako při přítomnosti ve škole). Další dny nemoci lze oběd odebírat v jídlonosiči, ale za cenu pro cizí strávníky (54 Kč).


Evropský den jazyků

SZEDL SASZA SUCHA SZOSA I SUSZYL SZORTY … znělo v pátek 30. 9. 2016 prvním stupněm naší školy. Co se stalo, že žáci začali mluvit polsky? Mohl za to Evropský den jazyků, jehož letošním tématem bylo právě Polsko, které starší spolužáci nedávno navštívili. Aby to nebylo dětem 1. až 5. ročníku líto, připravila si pro ně děvčata z 9. třídy zábavný, ale zároveň i poučný program. Během něj se kluci a holky dozvěděli nejenom základní zeměpisné informace, ale především spoustu zajímavostí o životě a kulturních zvycích našich severních sousedů. …text pokračuje


Informace z plenárního zasedání RR

V úterý 27. září se konalo plenární zasedání Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. Děkujeme především maminkám, které se zapojily do příprav letošní Kateřinské zábavy (získávání sponzorských příspěvků, pořadatelská služba na zábavě, úklid KD). Bez spolupráce rodičů bychom takovou akci nemohli uspořádat. Výtěžek ze zábavy – kolem 40.000 Kč – využívá škola k částečné úhradě nákladů na dopravu na lyžařský a plavecký kurz, dopravu na exkurze, na uhrazení vstupného na výchovné programy  a na příspěvek 100 Kč na žáka na školní výlety. Pokud by se zábava neuskutečnila, zdvojnásobily by se výdaje rodičů na výše jmenované akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. Přivítáme proto rádi i další rodiče, kteří by chtěli pomoci.

Projednány byly dále následující informace: …text pokračuje


MŠ – zrušení schůzky

Schůzka rodičů plánovaná na čtvrtek 29. 9. 2016 se ruší. Náhradní termín bude včas oznámen.

Děkuji za pochopení.