Družina vyhrála celorepublikovou soutěž

Děti ve školní družině na 1. stupni vyhrály celorepublikovou „halloweenskou“ výtvarnou soutěž vyhlášenou dětským časopisem „Dráček“. Devět nejlepších prací z celé republiky bylo otištěno v prosincovém čísle jmenovaného časopisu, ve kterém byl napsán pro výherce následující vzkaz:

„Milé děti, …text pokračuje


Přerušení provozu MŠ

V pátek 3. února bude v Dolní Rožínce vypnut elektrický proud (nebude fungovat ani kotelna), proto bude přerušen provoz mateřské školy. Žáci základní školy mají tento den jednodenní pololetní prázdniny.


Oznámení MŠ – karneval

Vážení rodiče,
i v letošním roce je možnost uspořádat pro děti karneval. Pan Hamerský nabízí poslední volný termín 1. dubna, mohl by to být tedy karneval „APRÍLOVÝ“. Záleží na Vašem rozhodnutí, zda se karneval uskuteční. Vaše náměty, podněty a připomínky sdělte prosím obratem p. učitelce Horové.


Fiktivní firma 2017

Každý rok se žáci 9. třídy zúčastňují soutěže Fiktivní firma, kterou pořádá SOŠ Nové Město na Moravě.   Letos jsme opět vyslali dvě družstva a v předvánočním čase dorazili do Nového Města. Studenti maturitního oboru měli připravený  vánočně zaměřený program plný scének, hudby a zpěvu. Samozřejmě došlo i na samotnou soutěž.  …text pokračuje


Půjdem spolu do Betléma

aneb Vánoční koledování 2016

V předvánočním čase se 20. prosince uskutečnilo tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů, prarodičů a přátel školy u jesliček před budovou školy. Žáci 1. stupně základní školy a žáci dechového oddělení ZUŠ vystoupili s pásmem koled, vánočních písní a říkadel. Nově se nám letos představila kapela žáků 5. třídy, která celý program zahájila. S koledou v závěru programu vystoupil i pěvecký sbor učitelů. …text pokračuje


Hrálo se na dvou frontách… a skvěle…

Předvánoční čas je milý, voňavý, štěstím naplněný, je pohodový, ale i plný práce a příprav. A to doslova. Děti ze školní družiny se připravovaly na vánoční besídky. Zahrály si ve vánočním klipu s názvem Vánoční a hrálo se i na hudební nástroje. A že jich bylo… máme mezi sebou šikovné a nadějné mladé muzikanty a divadelní herce též. …text pokračuje


Poděkování za sponzorský dar

14. října 2016 podnikli žáci 1.-3. třídy v rámci projektu Tady jsem doma – Regionální folklór do škol vlastivědnou vycházku do Bukova a do Stříteže, během níž žáci poznávali místa, která jsou zachycená v našich pověstech. Jednou z takových pověstí je i pověst Poklad na Lísku, a tak se žáci vypravili i na zříceninu tohoto hradu. Obrátili se proto na Mgr. Oksanu Zimáčkovou s žádostí o povolení vstupu na hrad. Paní magistra jim vstup ochotně umožnila a projekt ji zaujal natolik, že se rozhodla podpořit naši školu sponzorským darem 20.000 Kč. Za tento dar na podporu vzdělávacích aktivit školy jí velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci s ní.


Vánoční besídka v mateřské škole a družině

Tak jsou tu zase po roce. Kdo? No přece Vánoce. Celý rok se na ně těšíme, tak se z nich radujme, veselme, koledy zpívejme……, ale hlavně, radost všem blízkým dělejme, tak jako děti z mateřské školy. Připravily si pro své rodiče pásmo písní, tanečků a básniček a také byly odměněny velkým potleskem a sladkým perníčkem. …text pokračuje