Zápis do mateřské školy

Mateřská škola oznamuje, že zápis k docházce od 1. 9. 2017 se koná ve čtvrtek 4. května 2017 a v pátek 5. května 2017 od 8 do 9 hodin a od 14 do 15 hodin. Rodiče předloží u zápisu žádost o přijetí, rodný list dítěte a průkaz totožnosti.

Kritéria pro přijímání dětí …text pokračuje


Soutěž o nejlepší mrskačku

V dubnu proběhla pod záštitou pana školníka soutěž o nejlepší mrskačku. Soutěžilo se ve třech kategoriích – o mrskačku nejdelší, nejmenší a nejhezčí. Porota měla náročný úkol, protože všechny mrskačky byly kvalitní a zasloužily si ocenění.

 
Nakonec to dopadlo následovně: …text pokračuje


Poděkování za úsilí a účast

Ptáte se komu? No přece odvážným, bystrým a nadaným děvčatům z 9. třídy! Adéle Králové, Ivetě Štouračové a Lídě Bartošové za vzornou reprezentaci školy děkujeme.

Lída Bartošová se se ctí zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce, která se konala 15.2.2017 ve Žďáře nad Sázavou. I když nestála na pomyslném stupni vítězů, myslím, že si odvezla to nejcennější – novou zkušenost. …text pokračuje


Kurz první  pomoci

2. a 17. března 2017 absolvovali osmáci první část kurzu první pomoci. Během dvou tříhodinových besed vedených záchranářem p. J. Martínkem si nejen zopakovali, ale i prakticky vyzkoušeli, jak pomoci člověku, který je v akutním ohrožení života.

Ve středu 12. dubna se uskutečnil závěrečný vyučovací blok s profesionálními záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a hasiči z HZS Bystřice nad Pernštejnem. …text pokračuje


Konzultace o prospěchu a chování

Konzultace o prospěchu a chování se konají v úterý 25. dubna v době od 14 do 16 hodin v jednotlivých třídách.


Dopravní výchova v ŠD

Je tady konečně jaro! Děti oprášily doma po zimě svá kola, a tudíž se stále více stávají účastníky silničního provozu. Je velmi důležité, aby si co nejvíce v tomto období připomněly a zopakovaly důležitá pravidla spojená s dopravní tematikou. A proto se v březnu a dubnu uskutečnila ve školní družině na 1. stupni mimořádná akce „Dopravní výchova“.

…text pokračuje


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

 

 

…text pokračuje


Okresní kolo recitační soutěže 2017

28. března 2017 se v ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže – Dětská scéna 2017, kategorie sólový přednes. Do tohoto kola postoupil žák 3. třídy Slávek Tomášek, který v obvodním kole vybojoval 1. místo.

…text pokračuje