MŠ – zrušení schůzky

Schůzka rodičů plánovaná na čtvrtek 29. 9. 2016 se ruší. Náhradní termín bude včas oznámen.

Děkuji za pochopení.


Exkurze Polsko 2016

aneb z Rožínky až do Krakova a zpět

Na programu celodenní exkurze žáků 5.-9. třídy z Dolní Rožínky bylo putování za krásami bývalého hlavního města Krakova a solného dolu ve Věličce.

Po pětihodinové cestě autobusem nás přivítala příjemně naladěná polská průvodkyně, která účastníky zájezdu poutavým způsobem seznámila s nejatraktivnějším a nejnavštěvovanějším městem Polska. A tak jsme zjistili, že Krakov je skutečnou metropolí se vším všudy. …text pokračuje


Schůzka rodičů a přátel školy

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka z. s. se uskuteční v úterý dne 27. září od 15  hodin v budově školy na zámku. Na programu bude schválení příspěvku na školní rok 2016-17, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti – nejedná se o konzultace k prospěchu a chování.

Byli bychom rádi, kdyby se do činnosti spolku zapojilo aktivně více rodičů. …text pokračuje


Rybářský kroužek

Zájemci o rybářský kroužek od 8 do 15 let se mohou hlásit u paní Peňázové. Kroužek se bude konat jednou za týden jednu hodinu, zahájen bude 21. září ve 14 hodina hřišti na sídlišti. Vedoucím kroužku je pan Jan Musil.


Výuka katolického náboženství

Výuka katolického náboženství bude zahájena ve čtvrtek 15. září ve 12.05 hod. (žáci 1.a 2. třídy) a ve 13.00 hod. (ostatní – budova 2. stupně). Podrobnosti k výuce náboženství sdělí pan farář.


1. září – prvňáčci poprvé

Kamera, klapka… a jedem. Dnes 1. září 2016 padly první záběry připravovaného snímku Školáci 2016 – 2025, jehož premiéra je naplánovaná na poslední červnové dny za devět let přesně. Hlavními aktéry je třináctka začínajících herců, která se v nelehkém filmařském světě musí teprve rozkoukat.

…text pokračuje


Zájmové kroužky

Ve školním roce 2016/2017 nabízí základní škola následující kroužky:

  • národopisný soubor – vede PaedDr. Ivana Janoušová, Mgr. Simona Špačková,
  • kroužek angličtiny ve 2. třídě – vede PaedDr. Ivana Janoušová,
  • kroužek logopedické prevence – vede Ivana Křenková,
  • kroužek zdravého životního stylu – vede Ivana Křenková,
  • břišní tance – vede Mgr. Hana Punčochářová,
  • základy programování – vede Mgr. Pavel Špaček,
  • florbal – vede Mgr. Ondřej Dvořák,
  • kroužek ruštiny – vede Mgr. Dagmar Vetešníková,
  • rybářský kroužek pro děti od 11 do 15 let – vede Jan Musil, přihlášky přijímá Eva Peňázová,
  • taneční kroužek pro 1.-5. třídu – vede Radka Večeřová (470 Kč na půl roku).

Zájemci se mohou hlásit u vedoucích kroužků, kroužky se budou konat v případě dostatečného počtu zájemců. Termín konání bude upřesněn podle možností zájemců.


Projekt „Naši sousedé“ pokračuje i v letošním roce!

V minulých letech jsme se společně vydali na výpravu do hlavního města našeho jižního souseda – Rakouska. Vyrazili jsme do centra nám nejbližší země – do slovenské metropole na Dunaji –  Bratislavy. A co nás čeká na začátku školního roku 2016/2017?

Přece POLSKO! Cílem nebude tentokrát hlavní město Varšava, ale Krakov – vyhlášená metropole na řece Visle, kterou letos v červenci navštívil papež František a nedaleký unikát pod zemí –  solné doly Wieliczka (Vělička).

Celá exkurze se uskuteční u příležitosti Evropského dne jazyků, který se každoročně slaví 26. září. …text pokračuje