Informace k zápisu k základnímu vzdělávání

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 se v ZŠ a MŠ Dolní Rožínka uskuteční ve středu 5. dubna v době od 14 do 15.30 hodin v budově 1. stupně základní školy na sídlišti.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, svůj platný občanský průkaz, vyplněnou žádost o zápis k základnímu vzdělávání a zápisní list (ke stažení níže).

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

…text pokračuje


Všeználci z 5. třídy

Ve čtvrtek 23. 3. jsme opět vyjeli do Bystřice. Tentokrát za účelem vědomostní soutěže Všeználek. Čtyři žákyně z páté třídy se chopily tohoto úkolu reprezentovat naši školu. Konkurence byla ze ZŠ  Štěpánov, ZŠ Nádražní a ZŠ TGM z Bystřice nad Pernštejnem. Soutěž to byla vskutku všestranně vědomostní. Otázky zazněly ze všech oblastí. Pár vám jich nabízíme k zodpovězení. …text pokračuje


Jak jsme na Rožínce četli už podesáté

Ač se to zdá neuvěřitelné – a nám opět nezbývá, než si povzdychnout, jak ten čas letí – letos už celorepubliková akce „Česko čte dětem“ slaví desáté výročí. My jsme na Dolní Rožínce slavili vlastně dvakrát – sešli jsme se totiž ve středu 8. března 2017 – tedy na Mezinárodní den žen. Paralela čistě náhodná? Knihy – stejně jako tento svátek –  jako by už mnohdy patřily minulosti, válcuje nás moderní technika se všemi svými vymoženostmi, MDŽ se pomalu ztrácí někde v propadlišti dějin. …text pokračuje


Co si děti uložily do svých „batůžků“

aneb 

 

Milá paní Schauerová,

jsem moc ráda, že jste si vybrala naši školu…

nejvíc se mi líbilo, že jsem se mohl s Vámi přátelit a plnit Vaše přání…

nejvíc se mi líbilo vystupování ve Strážnici a v televizi v Ostravě…

rád bych jel zase vystupovat do Strážnice…

zažila jsme spoustu zážitků, na to nikdy nezapomenu.

Tušíte, kdo je autorem těchto vět?

…text pokračuje


Anička a básnička ve školní družině

Akce, Celé Česko čte dětem, proběhla i ve školní družině na zámku. Děti si ve školní knihovně vybraly knížku Anička a básnička. Tu každý den 20 minut, po dobu jednoho týdne, četly. A aby bylo čtení zajímavější a upoutalo většinu posluchačů, oživili jsme čtenářskou chvilku skládáním básniček a kreslením obrázků. …text pokračuje


Bramborová medaile za šplh

14. března se uskutečnilo okresní kolo soutěže ve šplhu, do kterého z obvodního kola postoupili 4 šplhači, kteří se umístili na medailových pozicích v kole  obvodním:
Štěpán Janeček (2. třída)
Jaroslav Holý (4. třída)
Světlana Burianová (5. třída)
František Pavelka (5. třída)
…text pokračuje


Kdysi dávno

ANEB ŘEMESLA V PRAXI.

Když loni v únoru vyrazili naši letošní třeťáci na poznávání KOUZLA STARÉHO do Edenu, vůbec netušili, co je čeká za rok.

Dny  rychle ubíhaly, rok se s rokem sešel, děti se ani nenadály a bylo před nimi letošní únorové téma učiva: Kdysi dávno. Díky loňskému pobytu ve mlýně, bylo na co navazovat a téma se nedalo jen tak nějak „odbýt povídáním“. Proto jsme využili poprázdninový týden a (stejně jako loni) jsme si vše, co dělali různí řemeslníci kdysi dávno, vyzkoušeli na vlastní kůži. Chodili jsme do školy se spoustou otázek, na které jsme si většinou odpověděli vlastními zkušenostmi z jednotlivých dnů.

…text pokračuje


Kurz první  pomoci

Ve čtvrtek 2. března 2017 absolvovali osmáci první část kurzu první pomoci. Během tříhodinové besedy vedené záchranářem p. J. Martínkem si nejen zopakovali, ale i prakticky vyzkoušeli, jak pomoci člověku, který je v akutním ohrožení života. …text pokračuje