Vyhlášení vítězů

1-misto2-misto

Školní kolo dějepisné olympiády se zaměřením „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“ je zdárně za námi. V novém roce ( 16. 1. 2018 ) se uskuteční kolo okresní ve Žďáru nad Sázavou a svoje historické znalosti zde vyzkouší Lucie Lorencová a Vojtěch Stejskal. …text pokračuje


Adventní kontrola provedena

13. prosince je na zámku zkontrolováno. Zařídily to „Lucky“, které během jedné vyučovací hodiny procupitaly školu a pořádně prokontrolovaly každý její kout. Nevynechaly žádnou třídu, prolezly kanceláře, kamrlíky a chodby. A že jich na zámku je!

…text pokračuje


12 měsíčků, čert a první školní den.

Jak lépe a srdečněji by měli rodiče prožít předvánoční čas, než ve společnosti svých nejmilejších, tedy dětí. Takové setkání proběhlo 12. 12. ve škole na sídlišti. Herci dramatického kroužku Zámek a mladší děti školní družiny si pro rodiče a všechny příchozí připravili opravdu zajímavou a pestrou podívanou. …text pokračuje


Přerušení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy bude ve dnech 27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 přerušen.


Vánoční setkání

Dramatický kroužek a školní družina zvou na představení.


Revoluční protidrogový vlak

Pondělní vyučování 4. 12. 2017 začalo pro žáky 8. a 9. třídy velice netradičně. Na bystřickém nádraží měli možnost vstoupit do protidrogového vlaku a unikátní formou prožít příběh svých vrstevníků, do jejichž života vstoupily drogy. …text pokračuje


Mikulášské zpívání

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali nenašli, byli oba smutní….

Děti ze školky ale vůbec smutné nebyly. V pondělí 4. prosince se setkaly v mateřské škole se svými kamarády ze základní školy. V čertovských kostýmech předvedly čertovský program sestavený z čertovských písní, čertovských básniček a čertovských tanců. Ze samé radosti, jak jim sluší blikající rohy, vidle řetězy a kopyta zapomínaly chvílemi zpívat, ale ostudu si, myslím, neudělaly.
Společně se školáky si za doprovodu houslí a klavíru zazpívaly vánoční koledy a písně. Po příjemně strávené hodince se jen nerady loučily.

…text pokračuje


Dýchánek pod lípou

Výtvarná práce tohoto názvu, získala v soutěži Strom roku 2017, krásné 3. místo v kategorii skupin.  Autorem díla je Slávek Tomášek a Vendulka Orgoňová ze 4. třídy. Oběma umělcům gratulujeme.