Školní kolo olympiády v českém jazyce

Dne 29. 11. 2017 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Olympiáda se skládala ze dvou částí – mluvnické a slohové.
Výsledky: …text pokračuje


Školou opět chodil Mikuláš

Zábavné dopoledne plné čertovských úkolů si pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. třídy.    V úterý 4. 12. 2017 se průvod Mikuláše, anděla a spousty čertů vydal nejprve na 1. stupeň naší školy. Při plnění úkolů a následné nadílce bylo pěkné sledovat, jak si rozumějí nejmladší žáci naší školy s těmi nejstaršími. A potom už čerti a čertice řádili na zámku. Jak to vše probíhalo máte možnost zhlédnout na našich fotografiích.


Hurá do bystřických středních škol!

Na začátku prosince se deváťáci každoročně vydávají na exkurzi do bystřických středních škol. V pátek 1. 12. 2017 jsme tedy společně vyrazili nejprve na gymnázium. Po kulturním programu, který si pro nás i ostatní školy připravili studenti 3. ročníku, nás pan ředitel Hanák seznámil se školou samotnou, ale i se všemi aktivitami, které gymnázium nabízí svým žákům během čtyřletého studia. …text pokračuje


Sobíci, věnečky a vůně Vánoc…

2. prosince se v kulturním domě v Dolní Rožínce konala Vánoční výstava. Prodávajících a nabízeného vánočního zboží byla spousta a dokonce mezi ně přišli a dobře se uvedli i žáci ze školní družiny školy zámek. Doma, či v družině vyrobené zboží prezentovali a prodávali kolemjdoucím. …text pokračuje


Čertům se na zámku líbí…

A to je pravda, cítí se u nás ve škole velice dobře. Každý den se potkají se svými kamarády a vůbec se nenudí. Ale abychom to uvedli na správnou cestu. Žáci ze školní družiny nejsou vždycky jenom za andílky, proto si vyzkoušeli, jak takový čert může vypadat, jak se tváří, co si myslí. …text pokračuje


Pozvánka na pásmo koled

Žáci 1. stupně ve spolupráci se ZUŠ Bystřice n. P. opět letos připravují zpívání u betléma. Setkání před budovou školy na sídlišti bude v úterý 19. 12. 2017 v 15.30 h. Srdečně zveme rodiče i všechny spoluobčany.


Za herrnhutskými hvězdami do Drážďan

Mezi nejpopulárnější symboly Vánoc patří v Německu tzv. herrnhutské  hvězdy. Bez svítících ozdob si nedovedeme představit žádný z vánočních trhů. A tak nechyběly ani na tom drážďanském, který dne 30. listopadu 2017 navštívilo 40 žáků ZŠ a MŠ v Dolní Rožínce. Kolem nás byly stovky hvězd – malé, velké, bílé, barevné, svítící, symbolické, ale také tajemné – se světýlkem naděje. …text pokračuje


Setkání žáků 2. stupně základních škol

Dne 20. 11. 2017 jsme se vydaly spolu s dvěma deváťáky na Městský úřad do Bystřice nad Pernštejnem, kde jsme se potkaly a diskutovaly se zástupci ostatních škol bystřického regionu. Hlavními tématy tohoto setkání byly problémy spojené s kariérovým poradenstvím, přechodem na střední školu, primární prevence a mediální výchova. …text pokračuje