Bezpečně do školy, na ulici a na internetu

11. října absolvovali žáci 1.-5. třídy preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství kraje Vysočina.

 
Žáci 1.-3. třídy si prohloubili znalosti v oblasti vlastního bezpečí v následujících oblastech: …text pokračuje


Změna cen školního stravování

Vzhledem k nárůstu cen základních potravin v letošním roce ředitel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka stanovuje od 1.11.2017 nový finanční limit na stravování ve školní jídelně. K poslednímu zdražení stravného došlo v lednu 2012, od té doby se ceny potravin zvyšovaly, přesto jsme ceny stravného neměnili. Současný vývoj cen nás nutí zvýšit ceny obědů i svačinek (v mateřské škole), aby bylo možné splňovat výživové normy stanovené vyhláškou o školním stravování. …text pokračuje


Putování k propadání

Se šesťáky a sedmáky jsme 5.10.2017 absolvovali přírodovědnou exkurzi do oblasti Moravského krasu, konkrétně Rudice. Přes počáteční nepřízeň počasí se exkurze vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných.

Všechny děti si akci plnou dojmů a zážitků pořádně užily. Nahlédly do tajů živé i neživé přírody, dokázaly nám a hlavně samy sobě, že je na ně spolehnutí a dokážou jeden druhému pomoci. …text pokračuje


Tonda obal na cestách

V pátek 29. září absolvovali děti v mateřské škole a žáci základní školy vzdělávací program Tonda obal na cestách. Cílem tohoto programu je naučit děti jak nakládat s odpady.

Děti v mateřské škole se seznámily se základními druhy odpadů (papír, plast, sklo, karton), naučily se jaké jsou barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a co do nich patří. …text pokračuje


Což takhle dát si řepu… (přidáno video)

aneb ústředním motivem Evropského dne jazyků se na naší škole stala pohádka O veliké řepě, kterou bylo možno slyšet v podání žáků v češtině, němčině a angličtině. Během příjemného dopoledne zaznělo kulturním domem mnoho krásných vystoupení. …text pokračuje


Informace z plenárního zasedání RR

V pondělí 25. září se konalo plenární zasedání Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. Děkujeme především maminkám a jednomu tatínkovi, které se zapojily do příprav letošní Kateřinské zábavy (získávání sponzorských příspěvků, pořadatelská služba na zábavě, úklid KD). Bez spolupráce rodičů bychom takovou akci nemohli uspořádat. …text pokračuje


Startujeme

Startujeme – to je název programu centra Nadosah, který jsme absolvovali 20.9.2017. Zahráli jsme si zajímavé hry, povídali si o tom, jak se ve třídě se svými spolužáky cítíme, bavili se o tom, co jeto tolerance, vzájemná úcta a důvěra. Věříme, že program přispěl k pozitivní atmosféře v naší třídě, a že nás zase o kousek dál posunul.


Šesťáci na cestách

Tak máme za sebou první letošní akci – exkurzi ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí. Vyrazili jsme po šesté hodině ráno linkovým autobusem, ve „Velmezu“ navštívili supermarket Penny, kde jsme si nakoupili svačinky a o půl osmé už začínali náš program – Včely a ti druzí. …text pokračuje