Dolní Rožínka získala dotaci na modernizaci školy

Obec Dolní Rožínka (zřizovatel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka) uspěla s žádostí o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR – výzva č. 46 Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol“. Tento program podporuje zejména stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. …text pokračuje


Výuka katolického náboženství

Výuka katolického náboženství bude zahájena ve čtvrtek 21. září ve 12.10 hod. (žáci 1. a 2. třídy) a ve 13.10 hod. (ostatní – budova 2. stupně). Podrobnosti k výuce náboženství sdělí pan farář.


Lyžařský výcvik 2018

ZdobiceJako každoročně připravujeme i letos pro naše žáky lyžařský výcvik. Ten je součástí školního vzdělávacího programu pro žáky 7. třídy, ale mohou se ho zúčastnit i žáci 4.-9. třídy. Výcvik probíhá na vlastních sjezdových lyžích nebo na snowboardech. Kurz se uskuteční 21.-26. ledna 2018 ve Zdobnici v Orlických horách. …text pokračuje


Plenární zasedání rodičů a přátel školy

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka z. s. se uskuteční v pondělí dne 25. září od 15  hodin v budově školy na zámku. Na programu bude volba zástupce rodičů do školské rady, schválení příspěvku na školní rok 2017-18, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti – nejedná se o konzultace k prospěchu a chování.

Byli bychom rádi, kdyby se do činnosti spolku zapojilo aktivně více rodičů. …text pokračuje


Vítáme prvňáčky

V pondělí 4. září začal první školní den pro žáky 1. třídy. Čekala na ně malá slavnost ve vestibulu školy, kam je přišel přivítat starosta obce pan Zdeněk Horák, ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský a za kulturní komisi obce Dolní Rožínka paní Blažejka Kuchařová. Patrony prvňáků se stali letošní deváťáci, podpořit přišli své nové spolužáky také žáci 2. a 3. třídy. …text pokračuje


Informace mateřské školy

Z důvodu zákonné povinnosti předškolního vzdělávání v posledním roce před začátkem základního vzdělávání je rodič povinen písemně omluvit dítě při jeho nepřítomnosti v mateřské škole.

K omluvě mohou rodiče použít připravenou omluvenku, kterou je možné si stáhnout do vlastního PC, vytisknout a vyplnit.
Omluvenka je k dispozici v menu Informace-Mateřská škola.


Zájmové kroužky

Ve školním roce 2017/2018 nabízí základní škola následující kroužky:

 • národopisný soubor – vede PaedDr. Ivana Janoušová, Mgr. Simona Špačková,
 • kroužek angličtiny ve 2. třídě – vede Mgr. Jitka Synková,
 • kroužek logopedické prevence – vede Ivana Křenková,
 • dramatický kroužek – vede Ivana Křenková,
 • břišní tance – vede Mgr. Hana Punčochářová,
 • základy programování – vede Mgr. Pavel Špaček,
 • florbal – vede Mgr. Ondřej Dvořák,
 • kroužek ruštiny, francouzštiny – vede Mgr. Dagmar Vetešníková,
 • cvičení z češtiny – vede Mgr. Radka Janečková,
 • cvičení z matematiky – vede Mgr. Lenka Klimešová,
 • taneční kroužek Berušky – vede Lenka Pospíchalová.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucích kroužků, kroužky se budou konat v případě dostatečného počtu zájemců. Termín konání bude upřesněn podle možností zájemců.


Ovoce do škol

Naše škola se i letos zapojila do programu Ovoce do škol. Program  je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. …text pokračuje