Program Školní mléko

mlékoI v tomto školním roce bude škola zapojena do programu Školní mléko. Od září 2017 mají všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky zdarma, a to zhruba 4 ks za měsíc a ochucené mléko a mléčné výrobky částečně dotované, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud. …text pokračuje


Kraj Vysočina podpořil naši školu

V tomto roce jsme získali  dotaci z dotačního programu Naše škola 2017 Kraje Vysočina na nákup konvektomatu do školní vývařovny. Celková cena za konvektomat byla 250.615 Kč, Kraj Vysočina poskytl dotaci 120.000 Kč, tj. 47,9%. …text pokračuje


Škola je připravena na nový školní rok

Během letních měsíců se nám podařilo ve spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Dolní Rožínka vylepšit prostředí všech školních budov:

  • byla opravena podlaha v 1 třídě
  • byly vymalovány 2 třídy, ředitelna, opraveny malby na chodbách, v šatnách, vymalována místnost vývařovny, ve které se připravuje strava
  • byla vybudována nová střecha na budově školní kuchyně
  • byla opravena část fasády na budově zámku
  • byl vyměněn písek na pískovišti v zahradě mateřské školy

…text pokračuje


Organizace vyučování v 1. třídě v 1. týdnu školního roku

  • 4. 9. Slavnostní přivítání v 8 hodin v 1. třídě.
  • 5. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
  • 6. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
  • 7. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

Po skončení vyučování dne 5. – 7. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou v pondělí 4. září.

Co budou prvňáci potřebovat:

 

…text pokračuje


Zahájení školního roku v mateřské škole

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí 4. září 2017. Provoz MŠ je od 6.30 do 15 hodin. Rodiče nově přijatých dětí prosíme, aby při příchodu do MŠ nejprve kontaktovali paní učitelku ve třídě – dítěti bude přiděleno místo v šatně a jeho značka.


Zahájení školního roku 2017-18

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září v 7.45 hod. v jednotlivých třídách. Vyučování bude ukončeno v 8.30 hod. Žáci si přinesou přezůvky  a psací potřeby, aby si mohli zapsat rozvrh hodin.
Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítaní v budově 1. stupně v 8 hodin.

V úterý 5. září bude vyučování probíhat podle platných rozvrhů a bude ukončeno po 5. hodině (ve 12.05 hod.), ve 2. a 3. třídě po 4. hodině (v 11.20 hod.).  …text pokračuje


Poslední akce školního roku

Takto se žáci naší školy rozloučili s letošním školním rokem 2016-2017:

Fotbalový turnaj deváťáci proti zbytku školy – zvítězili deváťáci 10:9.

Deváťácký kurz správného sezení.

Soutěž „Hula hop“, pořádaná žákyněmi 7. třídy.


Loučení se školním rokem 2016/17

A zase jeden školní rok končí. Žáci se zapojili do mnoha soutěží – místních, okrskových, okresních, dokonce i krajských a celostátních. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci předal ředitel školy a třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění, účastníci projektu Tady jsem doma obdrželi z rukou PhDr. Aleny Schauerové projektová vysvědčení.

Žákům 9. třídy přeji hodně úspěchů na středních školách a všem ostatním hezké prázdniny plné nových zážitků. Poděkování patří také učitelům a všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. …text pokračuje