Spisovatel z masa a kostí

Podzimní náplní učiva žáků 3. třídy v hodinách prvouky bylo téma Můj domov. A tak se v jeho rámci žáci pustili s chutí do čtení knihy pověstí Hynka Jurmana – Pernštejnský tis. Svoje dojmy z těchto literárních toulek historií zpracovali v hodinách čtení prostřednictvím zápisu do čtenářských listů. A když dostali od paní učitelky otázku, na co by se autora této knihy zeptali, byl jen krůček k besedě, která se uskutečnila v pátek 10.11. na prvním stupni.

Pan Hynek Jurman nám přišel povyprávět o tom, jak se mu daří získávat svědectví lidí o dávné historii, jak jezdí na kole od vesnice ke vsi, naslouchá příběhům starých lidí, sbírá je, sepisuje a následně vydává.

…text pokračuje


Babička Chrota vypravuje

Že nevíte, co znamená slovo „Chrota“? Zeptejte se svých dětí. V úterý 7. listopadu se sešli školáci z první, druhé a třetí třídy s předškoláky v mateřské škole, aby společně zhlédli hudební pohádku s názvem „Babička Chrota vypravuje„.
Pohádku dětem vyprávěl Mgr. Pavel Josef Macků za pomoci hudebních nástrojů, kterých přivezl neuvěřitelných 49.

…text pokračuje


Připravujeme Kateřinskou zábavu

Rodiče a přátelé školy, z.s. pořádají dne 18. 11. 2017 od 20 hodin v kulturním domě tradiční Kateřinskou zábavu. Dětem z výtěžku zábavy budeme financovat spoustu aktivit (školní výlety, plavecký výcvik, odměny na soutěže, cestovné či vstupné na exkurze, sportovní vybavení, doprava na lyžařský výcvik aj.). Bez finančních prostředků, které získáme z výnosu zábavy, by děti musely za uvedené akce platit někdy až dvojnásobnou cenu. …text pokračuje


Deváťáci páťákům

Dne 31. 10. uspořádali deváťáci zábavný program pro páťáky.

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o‘-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová. Cílem programu bylo seznámit se se svátky a zvyky jiných zemích.

…text pokračuje


Vánoční fotografování v MŠ

Náhradní termín vánočního fotografování dětí je pondělí 13. listopadu v 10:15.


Klima naší třídy

Ve středu 25. října 2017 proběhl v sedmé třídě program primární prevence s názvem Andílci a ďáblíci zaměřený na vztahy mezi žáky. Sami sedmáci o tomto programu napsali:

„Dne 25. října jsme prožili program Andílci a Ďáblíci. Tento program nás měl poučit, jak se máme k sobě chovat. Hned ze začátku jsme kreslili své ostrovy (holky svůj, kluci svůj). Poté jsme si začali povídat o vztazích mezi námi. Dozvěděli jsme se hodně věcí. …text pokračuje


Přijďte k nám na zemáky

Tradiční podzimní slavnosti se v naší škole letos proměnily v setkání u zemáků. V rámci projektu „Tady jsme doma“ jsme k nám pozvali žáky ZŠ Doubravník, abychom si znovu připomněli společně strávené chvíle s písničkou.

Tentokrát jsme se zaměřili na naši typickou plodinu – brambory. Nejdříve každá škola zvlášť zpívala a hrála bramborové písničky, ale nakonec nás spojila písnička „Slunéčko zachází za hory“. Tu jsme si všichni společně zazpívali v doprovodu kapely složené z našich učitelů. Děti z Doubravníku nám ukázaly svoje ukulele a my jsme je na oplátku naučili  hru s bramborou na písničku „Náš táta si mámu chválí“.

…text pokračuje


Začalo to v 5 : 50 …….

A co vlastně začalo? No přeci exkurze do přečerpávající elektrárny Dlouhé Stráně a Ruční papírny Velké Losiny, kterou 18. října absolvovali žáci 8. a 9. třídy společně s vybranými žáky ZŠ Strážek.

I když se čas vstávání některým moc nezdál, všichni se v určenou dobu sešli na autobusovém nádraží Dolní Rožínka, kam pro nás přijel autobus. …text pokračuje