Družina se opět zapojila do celostátní soutěže

I přesto, že se neúprosně blíží závěr školního roku, děti školní družiny na 1. stupni se rozhodly zapojit do celorepublikové výtvarné soutěže na téma „ Namaluj faunu naší přírody“. Již 3. ročník vyhlásila pro ZŠ a MŠ nezisková organizace Myslivost z.s. Podle propozic bylo nutné namalovat alespoň na formát A4 faunu naší přírody – živočichy, ptáky, hmyz a ryby volně žijící v přírodě ČR. Ne tedy zvířata v ZOO a v domácích chovech. …text pokračuje


Statistika nuda je…

…má však cenné údaje. Určitě jste poznali písničku z jedné známé české pohádky. A co s touhle písničkou má společného matika v deváté třídě? S písničkou nic, ale se statistikou hodně. V dnešní době se na nás tahle „záludná paní“ valí ze všech stran (různé průzkumy, grafy, tabulky…) a my jsme se s ní proto chtěli trochu víc seznámit. 🙂

A poznatek? S čísly se dá v rámci statistiky neuvěřitelně „kouzlit“… …text pokračuje


Žáci spolupracují na přípravě projektu na opravu tělocvičny

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v červnu projekt na obnovu sportovní infrastuktury. Protože tělocvična naší školy už dávno není nejmodernější, okamžitě jsme ve spolupráci se zřizovatelem – Obcí Dolní Rožínka začali připravovat žádost o dotaci. …text pokračuje


Venďa, Vendy, Matěj a Kika z 5. třídy krátce píší o výletu do Prahy (30.5.2017)

Venďa: „V Praze se mi moc líbilo. Nejvíc Královská zahrada a Zpívající fontána. Jela jsem poprvé tramvají – jelo se mi krásně. V knihovně se mi líbilo 8000 knížek poskládaných na sobě.“

Vendy: „V Praze se mi nejvíc líbila Královská zahrada, Pražský hrad a Karlův most. Líbila se mi jízda vlakem, kde sice bylo velké teplo, ale bylo to fajn. …text pokračuje


Rozloučení se školním rokem v MŠ

Ani jsme se nenadáli a je tu konec školního roku. A jak jsme se s ním rozloučili v mateřské škole? Letos trošku netradičně – na školní zahradě.

Za krásného letního počasí se sešli na vyzdobené zahradě rodiče se svými dětmi v pátek ve 3 hodiny odpoledne. Děti čekalo 10 úkolů, které prověřily zdatnost, odvahu, šikovnost a vytrvalost. Rodiče svědomitě zapisovali výsledky svých potomků na kartičky. Jenom zaplněná karta opravňovala děti k vyzvednutí odměny. Medaili obdrželi všichni účastníci – rodiče i děti, ti menší dostali ještě sladkou odměnu a malý dáreček.
…text pokračuje


Vyučování 28.-30. 6., provoz MŠ a družiny

Ve středu 28. 6. bude vyučování v 1.-3. třídě ukončeno po 4. hodině v 11.20 hod., ve 4.-9. třídě v 12.05 hod. Provoz školní družiny bude beze změn do 15 hod. (na zámku do 14 hod.). Žáci budou v tento den odevzdávat učebnice.

Ve čtvrtek 29. 6. bude vyučování ukončeno v 11.20 hod. (žáci obdrží nové učebnice a proběhnou třídnické hodiny). Od 10.30 hod. proběhne udílení pochval a odměn žákům 1.-3. třídy a bude vyhodnocen projekt Tady jsme doma s žáky 5. a 6. třídy v budově školy na sídlišti. Ve 12.00 hod. se uskuteční v obřadní síni rozloučení s vycházejícími žáky. Provoz školní družiny bude beze změn do 15 hod. (na zámku do 14 hod.). …text pokračuje


Děti z MŠ na školním výletě v ZOO v Jihlavě

Školní rok je u konce a tak si děti ze školky vyjely na výlet za zvířátky do ZOO v Jihlavě. Sluníčko nám letos přálo, a tak jsme s batůžky na zádech a kloboučky na hlavách vyrazili. V ZOO jsme překvapeně zjišťovali, co vše se změnilo a jaké úpravy se udělaly, kolik zvířátek přibylo.
Hladoví jsme sedli  do stínu a posvačili. Pak přišly na řadu sladkosti, co nám maminky nachystaly. A než jsme se nadáli byl čas se vrátit. Byli jsme unaveni, ale spokojeni.


Ve školní družině se nenudíme

Tento školní rok byl v družině na 1. stupni velmi bohatý na mimořádné výtvarné, pracovní, přírodovědné, hudební a tělovýchovné akce.

Protože děti po celý rok v zájmových činnostech rády vyráběly, malovaly a kreslily, vznikla v družině spousta výtvarných prací a výrobků, které v průběhu roku zdobily prostory naší školy. V družině děti velmi rády pracovaly s modelovací hmotou „Playdoh“. V rámci rekreačních činností všichni s oblibou skákali přes dlouhé švihadlo, kde si každým dnem vylepšovali své „skokanské“ výkony a zároveň zdokonalovali svoji „fyzičku“.

…text pokračuje