Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukce tělocvičny finišuje. Projekt financuje zřizovatel školy Obec Dolní Rožínka a spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. …text pokračuje


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 22. 5. 2018 se v Novém Městě na Moravě konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Na všechny účastníky čekaly úkoly rozdělené do čtyř částí: test 1. pomoci, test dopravních znalostí, jízda zručnosti a jízda po dopravním hřišti. …text pokračuje


Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka 1, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID ms6pdpb, e-mailem na adrese vedeni@zsdr.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka č. p. 1. …text pokračuje


A je jich jedenáct

Letošní školní rok začíná pomalu stříhat svůj pomyslný metr, a tak se děti z 1. – 3. třídy vydaly v pátek 18. 5. na školní výlet. Tentokrát si k sobě přizvaly předškoláky z naší mateřské školky s jejich paní učitelkou. Přes původní zděšení všech starostlivých maminek, kdy předchozí den celý propršel, nám páteční počasí ukázalo svoji velmi vlídnou tvář.

A kam že jsme se letos vydali? Možná znalejší z vás již vytušili z nadpisu, a ten kdo si není ještě zcela jist, se to dozví ze slohových postřehů žáků 3. třídy.

…text pokračuje


Informace k ukončení školního roku v ZŠ a MŠ

Školní rok 2017/18 bude v základní škole ukončen v pátek 22. června 2018. Na období od 25. do 29. června uděluje ředitel z důvodu stavebních  prací v budově školy ředitelské volno.

Provoz mateřské školy bude přerušen od čtvrtka 5. července do pátku 31. srpna. Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. září.

Vzhledem k naplánovaným stavebním pracím se předpokládá, že školní rok 2018/19 v základní škole bude zahájen až v pondělí 10. září. Informaci upřesníme na konci srpna dle vývoje rekonstrukce školy, v případě příznivého vývoje začne školní rok 3. září.

…text pokračuje


Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: …text pokračuje


Akademie 2018

10. května 2018 v 15.00 hod. se po dvou letech otevřela opona jeviště v kulturním domě v Dolní Rožínce a začala Akademie 2018.

Sál byl naplněn k prasknutí dětmi, rodiči a prarodiči, kteří přišli zhlédnout vystoupení žáků ZŠ Dolní Rožínka. …text pokračuje


Školní akademie 2018

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, bývalé i současné žáky, prostě všechny přátele i nepřátele 🙂 školy, na Školní akademii. Můžete se těšit, že letos bude 10. května JINÁ 😉 .