Školní družina a Den Země

Každý z nás slaví svůj svátek, přejeme si to, z čeho máme radost, co nás potěší, udělá nás šťastnější. I naše planeta Země si zaslouží naši péči a starostlivost. Žáci v ŠD zámek si oslavný den, Den Země – 22. 4. vzali za své. Vymysleli a nakreslili omalovánkové listy, vytvořili plakát s úžasnými myšlenkami a vedli na toto téma s mladšími spolužáky debatu. …text pokračuje


Čarodějnice ve školní družině

Koncem měsíce dubna je krásně, všelicos kvete a příjemně voní, příroda se má čile k světu. I nám je skvěle, kromě jiného se připravujeme na oslavu a rej čarodějnic. Nedílnou a nejdůležitější součástí magických oslav je zajisté výroba baby – čarodějnice.  …text pokračuje


Čarodějnický rej ve školce

Čarodějka na dvorku, chce startovat motorku…,

touto veselou písničkou jsme ve školce zahájili čarodějnické dopoledne.
Sluníčko svítilo, foukal vítr – zkrátka – ideální počasí pro rejdy čarodějnic. Ty se sešly před školkou, aby prokázaly svůj um při létání na koštěti, slalomu mezi stromy, hodu myší do kotle a mnoho dalších aktivit.
…text pokračuje


Čarodějnický výšlap

30. dubna se rozletěli čarodějnice a kouzelníci ze 4. a 5. třídy po celém okolí naší školy. Jejich cílem však nebylo připravit svoje košťata na noční projížďku, ale ukázat cestu mladším spolužákům z 1.-3. třídy k malé „družinové Hadrnici“.

…text pokračuje


„Pozor, auto!“ – společný projekt MŠ a ŠD

Duben je měsíc bezpečnosti. Vzhledem k častým úrazům dětí na komunikacích byl pro dítka MŠ a ŠD připraven projekt „Pozor, auto!“.

V průběhu měsíce dubna žáci plnili různé úkoly spojené s touto tematikou. Vyvrcholením projektů bylo společné setkání holek a kluků školní družiny a školkáčků v prostorách tělocvičny. Formou her a soutěží si všichni připomněli a zopakovali zásady pravidel silničního provozu – správné přecházení vozovky, bezpečná jízda na kole s helmou, zásada vidět a být viděn. …text pokračuje


Exkurze Vír, Bystřice

19. 4. 2018 se osmáci a deváťáci zúčastnili exkurze do vodárenských objektů v našem okolí. Sledovali jsme cestu pitné vody od jejího čerpání z Vírské přehrady, přes čištění a dezinfekci v úpravně pitné vody ve Víru, až po její vypuštění (samozřejmě po pročistění v čističce odpadních vod) do říčky Bystřičky. …text pokračuje


Konzultace o prospěchu a chování

Konzultace o prospěchu a chování se konají  v úterý 24. dubna v době od 14 do 16 hodin v jednotlivých třídách.


Velikonoční soutěž podruhé

Ano, rok se s rokem sešel a opět se ve škole na zámku konala velikonoční soutěž. Kategorií, ve kterých se žáci mohli prezentovat, bylo několik. Někteří soutěžili o nejdelší mrskačku, jiní naopak o nejkratší. Děvčata se předvedla ve zdobení kraslic a výrobě dalších krásných velikonočních dekorací. Všechny práce byly vystaveny v průjezdu školy zámek a tím téměř celý měsíc zdobily prostory školy. Verdikt poroty byl tento: Slávek Tomášek – nejdelší mrskačka, 2m 86cm. …text pokračuje