Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: …text pokračuje


Akademie 2018

10. května 2018 v 15.00 hod. se po dvou letech otevřela opona jeviště v kulturním domě v Dolní Rožínce a začala Akademie 2018.

Sál byl naplněn k prasknutí dětmi, rodiči a prarodiči, kteří přišli zhlédnout vystoupení žáků ZŠ Dolní Rožínka. …text pokračuje


Školní akademie 2018

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, bývalé i současné žáky, prostě všechny přátele i nepřátele 🙂 školy, na Školní akademii. Můžete se těšit, že letos bude 10. května JINÁ 😉 .


Školní družina a Den Země

Každý z nás slaví svůj svátek, přejeme si to, z čeho máme radost, co nás potěší, udělá nás šťastnější. I naše planeta Země si zaslouží naši péči a starostlivost. Žáci v ŠD zámek si oslavný den, Den Země – 22. 4. vzali za své. Vymysleli a nakreslili omalovánkové listy, vytvořili plakát s úžasnými myšlenkami a vedli na toto téma s mladšími spolužáky debatu. …text pokračuje


Čarodějnice ve školní družině

Koncem měsíce dubna je krásně, všelicos kvete a příjemně voní, příroda se má čile k světu. I nám je skvěle, kromě jiného se připravujeme na oslavu a rej čarodějnic. Nedílnou a nejdůležitější součástí magických oslav je zajisté výroba baby – čarodějnice.  …text pokračuje


Čarodějnický rej ve školce

Čarodějka na dvorku, chce startovat motorku…,

touto veselou písničkou jsme ve školce zahájili čarodějnické dopoledne.
Sluníčko svítilo, foukal vítr – zkrátka – ideální počasí pro rejdy čarodějnic. Ty se sešly před školkou, aby prokázaly svůj um při létání na koštěti, slalomu mezi stromy, hodu myší do kotle a mnoho dalších aktivit.
…text pokračuje


Čarodějnický výšlap

30. dubna se rozletěli čarodějnice a kouzelníci ze 4. a 5. třídy po celém okolí naší školy. Jejich cílem však nebylo připravit svoje košťata na noční projížďku, ale ukázat cestu mladším spolužákům z 1.-3. třídy k malé „družinové Hadrnici“.

…text pokračuje


„Pozor, auto!“ – společný projekt MŠ a ŠD

Duben je měsíc bezpečnosti. Vzhledem k častým úrazům dětí na komunikacích byl pro dítka MŠ a ŠD připraven projekt „Pozor, auto!“.

V průběhu měsíce dubna žáci plnili různé úkoly spojené s touto tematikou. Vyvrcholením projektů bylo společné setkání holek a kluků školní družiny a školkáčků v prostorách tělocvičny. Formou her a soutěží si všichni připomněli a zopakovali zásady pravidel silničního provozu – správné přecházení vozovky, bezpečná jízda na kole s helmou, zásada vidět a být viděn. …text pokračuje