Štítky Informace

Konzultace o prospěchu a chování

Konzultace o prospěchu a chování se konají  v úterý 24. dubna v době od 14 do 16 hodin v jednotlivých třídách.


Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2018/19

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodla dne 4. 4. 2018  svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v současném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v současném znění, takto: …text pokračuje


Upozornění rodičům dětí v MŠ

Vzhledem ke zvýšené nemocnosti dětí v mateřské škole připomínám článek 18 řádu mateřské školy:

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

…text pokračuje


Přerušení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy bude ve dnech 27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 přerušen.


Konzultace o prospěchu a chování

Konzultace o prospěchu a chování se konají  v úterý 21. listopadu v době od 14 do 16 hodin v jednotlivých třídách.


Změna cen školního stravování

Vzhledem k nárůstu cen základních potravin v letošním roce ředitel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka stanovuje od 1.11.2017 nový finanční limit na stravování ve školní jídelně. K poslednímu zdražení stravného došlo v lednu 2012, od té doby se ceny potravin zvyšovaly, přesto jsme ceny stravného neměnili. Současný vývoj cen nás nutí zvýšit ceny obědů i svačinek (v mateřské škole), aby bylo možné splňovat výživové normy stanovené vyhláškou o školním stravování. …text pokračuje


Výuka katolického náboženství

Výuka katolického náboženství bude zahájena ve čtvrtek 21. září ve 12.10 hod. (žáci 1. a 2. třídy) a ve 13.10 hod. (ostatní – budova 2. stupně). Podrobnosti k výuce náboženství sdělí pan farář.


Informace mateřské školy

Z důvodu zákonné povinnosti předškolního vzdělávání v posledním roce před začátkem základního vzdělávání je rodič povinen písemně omluvit dítě při jeho nepřítomnosti v mateřské škole.

K omluvě mohou rodiče použít připravenou omluvenku, kterou je možné si stáhnout do vlastního PC, vytisknout a vyplnit.
Omluvenka je k dispozici v menu Informace-Mateřská škola.