Štítky Informace

Loučení se školním rokem 2017/18

Školní rok 2017/2018 je za námi. Byl to rok náročný, ale úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží – okresních i krajských, absolvovali plavecký a lyžařský výcvik, připravili úspěšnou školní akademii, zapojili se do příprav školy na rozsáhlou rekonstrukci.  …text pokračuje


Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka 1, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID ms6pdpb, e-mailem na adrese vedeni@zsdr.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka č. p. 1. …text pokračuje


Informace k ukončení školního roku v ZŠ a MŠ

Školní rok 2017/18 bude v základní škole ukončen v pátek 22. června 2018. Na období od 25. do 29. června uděluje ředitel z důvodu stavebních  prací v budově školy ředitelské volno.

Provoz mateřské školy bude přerušen od čtvrtka 5. července do pátku 31. srpna. Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. září.

Vzhledem k naplánovaným stavebním pracím se předpokládá, že školní rok 2018/19 v základní škole bude zahájen až v pondělí 10. září. Informaci upřesníme na konci srpna dle vývoje rekonstrukce školy, v případě příznivého vývoje začne školní rok 3. září.

…text pokračuje


Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: …text pokračuje


Konzultace o prospěchu a chování

Konzultace o prospěchu a chování se konají  v úterý 24. dubna v době od 14 do 16 hodin v jednotlivých třídách.


Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2018/19

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodla dne 4. 4. 2018  svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v současném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v současném znění, takto: …text pokračuje


Upozornění rodičům dětí v MŠ

Vzhledem ke zvýšené nemocnosti dětí v mateřské škole připomínám článek 18 řádu mateřské školy:

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

…text pokračuje


Přerušení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy bude ve dnech 27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 přerušen.