Štítky Projekty

Maškary k nám přišly, hej,

začal masopustní rej.

Celý měsíc se na masopust děti těšily a připravovaly. Bylo potřeba vyrobit roztodivné masky a kostýmy, nacvičit masopustní písně i tance, zopakovat si role postav, bez nichž by se pravá masopustní veselice neobešla.

Pečlivé přípravy se vyplatily. Ve čtvrtek 8. února přišli za svými mladšími spolužáky čtvrťáci. Předvedli jim ukázku tradičního horáckého masopustu a potom už začal opravdový rej! Písničky, tance, veselý masopustní průvod, nechyběly ani tradiční koblížky.

…text pokračuje


Adventní kontrola provedena

13. prosince je na zámku zkontrolováno. Zařídily to „Lucky“, které během jedné vyučovací hodiny procupitaly školu a pořádně prokontrolovaly každý její kout. Nevynechaly žádnou třídu, prolezly kanceláře, kamrlíky a chodby. A že jich na zámku je!

…text pokračuje


Za herrnhutskými hvězdami do Drážďan

Mezi nejpopulárnější symboly Vánoc patří v Německu tzv. herrnhutské  hvězdy. Bez svítících ozdob si nedovedeme představit žádný z vánočních trhů. A tak nechyběly ani na tom drážďanském, který dne 30. listopadu 2017 navštívilo 40 žáků ZŠ a MŠ v Dolní Rožínce. Kolem nás byly stovky hvězd – malé, velké, bílé, barevné, svítící, symbolické, ale také tajemné – se světýlkem naděje. …text pokračuje


Poznáváme USA

V 7. třídě jsme se v uplynulém týdnu učili o Spojených státech amerických. V úvodu jsme za pomoci aplikace v mobilním telefonu a cardboardu (speciální brýle) navštívili jedno z největších měst USA Chicago.  …text pokračuje


Záložka do knihy spojuje školy

Posledním říjnovým dnem tohoto roku vyvrcholil a během měsíce listopadu bude zpracováván společný česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů“ podporovaný Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Celkově se zapojilo 1134 škol, z toho z České republiky 337 (37 073 žáků), ze Slovenska 797 (101 175 žáků). …text pokračuje


Přijďte k nám na zemáky

Tradiční podzimní slavnosti se v naší škole letos proměnily v setkání u zemáků. V rámci projektu „Tady jsme doma“ jsme k nám pozvali žáky ZŠ Doubravník, abychom si znovu připomněli společně strávené chvíle s písničkou.

Tentokrát jsme se zaměřili na naši typickou plodinu – brambory. Nejdříve každá škola zvlášť zpívala a hrála bramborové písničky, ale nakonec nás spojila písnička „Slunéčko zachází za hory“. Tu jsme si všichni společně zazpívali v doprovodu kapely složené z našich učitelů. Děti z Doubravníku nám ukázaly svoje ukulele a my jsme je na oplátku naučili  hru s bramborou na písničku „Náš táta si mámu chválí“.

…text pokračuje


Dolní Rožínka získala dotaci na modernizaci tělocvičny

Obec Dolní Rožínka (zřizovatel ZŠ a MŠ Dolní Rožínka) uspěla s žádostí o dotaci na rekonstrukci tělocvičny v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj).

V rámci projektu bude v tělocvičně např. vybudována nová podlaha, obložení stěn a budou vyměněna okna.

Celkové náklady na modernizaci budou 1.789.217 Kč. Obec se podílí na financování 30 procenty.


Což takhle dát si řepu… (přidáno video)

aneb ústředním motivem Evropského dne jazyků se na naší škole stala pohádka O veliké řepě, kterou bylo možno slyšet v podání žáků v češtině, němčině a angličtině. Během příjemného dopoledne zaznělo kulturním domem mnoho krásných vystoupení. …text pokračuje