Štítky Rada rodičů

Připravujeme Kateřinskou zábavu

Rodiče a přátelé školy, z.s. pořádají dne 18. 11. 2017 od 20 hodin v kulturním domě tradiční Kateřinskou zábavu. Dětem z výtěžku zábavy budeme financovat spoustu aktivit (školní výlety, plavecký výcvik, odměny na soutěže, cestovné či vstupné na exkurze, sportovní vybavení, doprava na lyžařský výcvik aj.). Bez finančních prostředků, které získáme z výnosu zábavy, by děti musely za uvedené akce platit někdy až dvojnásobnou cenu. …text pokračuje


Informace z plenárního zasedání RR

V pondělí 25. září se konalo plenární zasedání Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. Děkujeme především maminkám a jednomu tatínkovi, které se zapojily do příprav letošní Kateřinské zábavy (získávání sponzorských příspěvků, pořadatelská služba na zábavě, úklid KD). Bez spolupráce rodičů bychom takovou akci nemohli uspořádat. …text pokračuje


Plenární zasedání rodičů a přátel školy

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka z. s. se uskuteční v pondělí dne 25. září od 15  hodin v budově školy na zámku. Na programu bude volba zástupce rodičů do školské rady, schválení příspěvku na školní rok 2017-18, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti – nejedná se o konzultace k prospěchu a chování.

Byli bychom rádi, kdyby se do činnosti spolku zapojilo aktivně více rodičů. …text pokračuje


Poděkování

znakVedení základní školy a předsedkyně Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. děkují všem, kteří se podíleli na přípravě letošní Kateřinské zábavy.

Výtěžek bude použit pro žáky na financování kulturních a vzdělávacích programů, zájezdů a exkurzí, výletů, sportovních kurzů (plavecký a lyžařský).


Připravujeme Kateřinskou zábavu

katerinska2016Rodiče a přátelé školy, z.s. pořádají dne 12. 11. 2016 od 20 hodin v kulturním domě tradiční Kateřinskou zábavu. Dětem z výtěžku zábavy budeme financovat spoustu aktivit (školní výlety, plavecký výcvik, odměny na soutěže, cestovné či vstupné na exkurze, sportovní vybavení, doprava na lyžařský výcvik aj.). Bez finančních prostředků, které získáme z výnosu zábavy, by děti musely za uvedené akce platit někdy až dvojnásobnou cenu. …text pokračuje


Informace z plenárního zasedání RR

V úterý 27. září se konalo plenární zasedání Rodičů a přátel ZŠ Dolní Rožínka, z. s. Děkujeme především maminkám, které se zapojily do příprav letošní Kateřinské zábavy (získávání sponzorských příspěvků, pořadatelská služba na zábavě, úklid KD). Bez spolupráce rodičů bychom takovou akci nemohli uspořádat. Výtěžek ze zábavy – kolem 40.000 Kč – využívá škola k částečné úhradě nákladů na dopravu na lyžařský a plavecký kurz, dopravu na exkurze, na uhrazení vstupného na výchovné programy  a na příspěvek 100 Kč na žáka na školní výlety. Pokud by se zábava neuskutečnila, zdvojnásobily by se výdaje rodičů na výše jmenované akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. Přivítáme proto rádi i další rodiče, kteří by chtěli pomoci.

Projednány byly dále následující informace: …text pokračuje


Schůzka rodičů a přátel školy

Schůzka spolku Rodiče a přátelé ZŠ Dolní Rožínka z. s. se uskuteční v úterý dne 27. září od 15  hodin v budově školy na zámku. Na programu bude schválení příspěvku na školní rok 2016-17, informace ze života školy, příprava Kateřinské zábavy a další organizační záležitosti – nejedná se o konzultace k prospěchu a chování.

Byli bychom rádi, kdyby se do činnosti spolku zapojilo aktivně více rodičů. …text pokračuje


Jarní výstava

jarnivystava2016Kulturní komise OÚ Dolní Rožínka ve spolupráci s Rodiči a přáteli ZŠ Dolní Rožínka, z. s. vás zvou na Jarní výstavu, která se uskuteční v sobotu 19. března v kulturním domě v Dolní Rožínce.
Zahájení v 9.00 hod.