Archiv pro Květen, 2018

Píseň „Rolničky, rolničky“ v květnu?

Ve středu 30. 5. se hlasitě linula z dokořán otevřených oken 3. třídy tato vánoční píseň. Mohlo to působit opravdu nepatřičně.

Ale právě proto, že se blíží čas letních prázdnin, je nejvyšší čas připomenout dětem, jak se vyvarovat úrazů a jak se připravit na situaci, kdy někdo může potřebovat jejich pomoc. …text pokračuje


Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukce tělocvičny finišuje. Projekt financuje zřizovatel školy Obec Dolní Rožínka a spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. …text pokračuje


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 22. 5. 2018 se v Novém Městě na Moravě konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Na všechny účastníky čekaly úkoly rozdělené do čtyř částí: test 1. pomoci, test dopravních znalostí, jízda zručnosti a jízda po dopravním hřišti. …text pokračuje


Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka 1, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID ms6pdpb, e-mailem na adrese vedeni@zsdr.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, 592 51 Dolní Rožínka č. p. 1. …text pokračuje


A je jich jedenáct

Letošní školní rok začíná pomalu stříhat svůj pomyslný metr, a tak se děti z 1. – 3. třídy vydaly v pátek 18. 5. na školní výlet. Tentokrát si k sobě přizvaly předškoláky z naší mateřské školky s jejich paní učitelkou. Přes původní zděšení všech starostlivých maminek, kdy předchozí den celý propršel, nám páteční počasí ukázalo svoji velmi vlídnou tvář.

A kam že jsme se letos vydali? Možná znalejší z vás již vytušili z nadpisu, a ten kdo si není ještě zcela jist, se to dozví ze slohových postřehů žáků 3. třídy.

…text pokračuje


Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: …text pokračuje


Akademie 2018

10. května 2018 v 15.00 hod. se po dvou letech otevřela opona jeviště v kulturním domě v Dolní Rožínce a začala Akademie 2018.

Sál byl naplněn k prasknutí dětmi, rodiči a prarodiči, kteří přišli zhlédnout vystoupení žáků ZŠ Dolní Rožínka. …text pokračuje


Školní akademie 2018

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, bývalé i současné žáky, prostě všechny přátele i nepřátele 🙂 školy, na Školní akademii. Můžete se těšit, že letos bude 10. května JINÁ 😉 .