Naše škola se zapojila do již dvanáctého ročníku projektu Bystřicko čte dětem navazujícího na celorepublikovou akci Celé Česko čte dětem. Základní myšlenkou celé akce je zábavnou a nenucenou formou přivést děti ke klasické knize a odpoutat jejich pozornost od počítačových her. Snahou pořadatelů i v letošním roce bude udělat čtení zajímavé a poutavé, aby se na ně děti vždy těšily.  Do letošního ročníku se  zapojilo celkem 24 členských obcí, kde proběhne 78 čtení.

Letos budeme ve škole číst dětem každý den v týdnu od 25. 2. do 1. 3. Jedná se o dopolední akce, které budou probíhat v mateřské škole, družině i v jednotlivých třídách. Tyto čtenářské aktivity budou zakončeny v pátek 1. 3., kdy na čtení naváže oslava masopustu.  Podrobnosti najdete na plakátu, který se zvětší po kliknutí na obrázek v tomto článku.

Zveme zájemce z řad rodičů, prarodičů a přátel školy na akci v úterý 26. 2., kdy od 9.30 hod. bude dětem číst paní Eva Rosická, a na oslavu masopustu v pátek 1. 3. od 9.30 hod. (obě akce probíhají v budově školy na sídlišti).

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

Tento projekt finančně podpořila společnost E.ON, Kraj Vysočina a jednotlivé obce. Všem tímto velice děkujeme, neboť bez jejich podpory by se tato akce nemohla uskutečnit…