11. května 2016 v 15.30 hod. nastal dlouho očekávaný a důkladně připravovaný okamžik, kdy se po dvou letech otevřela opona jeviště v kulturním domě v Dolní Rožínce a začala Akademie 2016.

Sál byl naplněn k prasknutí dětmi, rodiči a prarodiči, kteří přišli zhlédnout vystoupení žáků ZŠ Dolní Rožínka. V předsálí byla instalována výstava prací žáků a členky spolku Přátelé školy, z. s. zde také nabízely občerstvení, aby ten dlouhý maratón tanců a scének nemuseli diváci prožít s prázdným žaludkem.

Vystoupení si připravily všechny třídy, národopisné soubory Rožínka a Groš, tanečnice kroužku břišních tanců, děti z obou oddělení školní družiny a také žáci dechového oddělení ZUŠ.

Slova závěrečné písničky, kterou se s diváky rozloučili žáci 1. třídy spolu s deváťáky a učiteli, by se mohla stát poselstvím akademie:

Nám se na tom světě líbí,

slunce v létě zahřeje tě, v zimě padá sníh.

Nám se na tom světě líbí

a tohle všechno zničit byl by hřích.

Všem, kteří se na přípravě akademie podíleli – hlavně žákům a jejich učitelům – patří velký dík, vždyť mají za sebou opravdový kus práce.

Akademie 2016 je za námi, ať žije Akademie 2018. 🙂