10. května 2018 v 15.00 hod. se po dvou letech otevřela opona jeviště v kulturním domě v Dolní Rožínce a začala Akademie 2018.

Sál byl naplněn k prasknutí dětmi, rodiči a prarodiči, kteří přišli zhlédnout vystoupení žáků ZŠ Dolní Rožínka. V předsálí byla instalována výstava prací žáků a členky spolku Přátelé školy, z. s. zde také nabízely občerstvení, aby ten dlouhý maratón tanců a scének nemuseli diváci prožít s prázdným žaludkem.

Vystoupení si připravily všechny třídy, národopisný soubor Groš, děti z obou oddělení školní družiny a také žáci dechového oddělení ZUŠ.

Všem, kteří se na přípravě akademie podíleli – hlavně žákům a jejich učitelům – patří velký dík za krásné odpoledne.

Akademie 2018 je za námi, ať žije Akademie 2020. 🙂