Žádost o ošetřovné od října 2020

Žádost za říjen2020

Informace k ošetřovnému:

Tisková zpráva MPSV2020


Od středy začnou platit nová opatření, jejichž součástí je i uzavření všech škol s výjimkou mateřských. Pro mnohé rodiče to znamená, že nebudou moci jít do práce a budou muset zůstat s dětmi doma, jako tomu bylo i na jaře. Podívejte se, jak to teď vypadá s ošetřovným a jak o něj zažádat.

Aktuálně platí standardní podmínky nároku na ošetřovné. Zažádat o něj může rodič dítěte ve věku do 10 let na dobu devíti dnů (v případě samoživitele 16 dnů), přičemž výše ošetřovného činí 60 % mzdy, respektive denního vyměřovacího základu.

Před několika dny vláda schválila návrh na krizové ošetřovné, které nicméně zatím míří do Poslanecké sněmovny a než projde schvalovacím procesem, platí stále standardní podmínky uvedené v prvním odstavci. Jak tedy aktuálně žádat o ošetřovné?

Nárok se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který rodiči ve dvou vyhotoveních vydá samotná škola, anebo si ho může stáhnout na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.

Na formulář se můžete podívat i na obrázku níže:

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Za současných podmínek je potřeba mít na tiskopise potvrzení školy o jejím uzavření. Vyplněný formulář pak zaměstnanec předá svému zaměstnavatel. Ten ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), která dávku vyplácí.
Zdroj: TN.cz

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/osetrovne