E-bezpečíPřibližně před půl rokem jsem se na tomto místě rozepsal o nástrahách, které nejen na naše děti číhají na internetu. Protože si myslíme, že je to v současnosti oblast hodně podceňovaná, považujeme za důležité provádět v této oblasti mezi žáky pravidelnou osvětovou činnost. Další krok, který jsme udělali vstříc bezpečnějšímu využívání moderních technologií, tedy na sebe nemohl nechat dlouho čekat. Ve čtvrtek 6.10.2011 se jim stala beseda s odborníkem na slovo vzatým, lektorem portálu e-bezpečí, Mgr. Františkem Krampotou.

Žáci 6.-9. třídy se prostřednictvím prezentací dozvěděli spoustu informací zejména na téma Kyberšikana, Kybergrooming, Kyberstalking, Sexting a o rizicích ukrytých na sociálních sítích typu Facebook. Součástí besed bylo i vyprávění různých skutečných (bohužel většinou tragických) příběhů, které mělo na svědomí právě bezstarostné a nerozumné chování u počítače či jiných “výdobytků” dnešní přetechnizované doby. Nezbývá než doufat, že si žáci z besed odnesli cenné poznatky a budou v budoucnu přistupovat k internetu (a nejen jemu) zodpovědně a s patřičným odstupem. Napadá mě v této souvislosti na první pohled možná trochu nesmyslné srovnání s ohněm – stejně jako o něm dalo by se říci i o internetu, že je to dobrý sluha, ale zlý pán…

 

PS. Rodičům doporučuji udělat si chvíli čas a mrknout se na některé z následujících odkazů – i z jejich strany je třeba učinit určité kroky tak, aby se eliminovalo internetové nebezpečí číhající na jejich ratolesti pokud možno na minimum.

E-bezpečí linka_bezpeciPomoc onlineBezpečně online