“Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme?…”  Takto netradičně začínal den v mateřské škole 30. dubna.

Místo dětí přišli do školky malí čarodějové a čarodějky. Se špičatými klobouky , košťaty a kouzelnými hůlkami jsme zpívali, tancovali a soutěžili. Venku se nebe kabonilo, ale snad byly hůlky opravdu kouzelné, protože když jsme se vydali opékat buřtíky, mraky odtáhly a dokonce vykouklo i sluníčko.Jakmile jsme se posilnili, pokračovali jsme v soutěžích – jízda na košťatech, přenášení živého břemene, hod na cíl a další. Buřtíky zřejmě nedodali tolik potřebnou energii, protože při přenášení živého břemene se čarodějkám podlamovala kolena. Alespoň máme jistotu, že nám neuloupí žádné dítko.

Škoda, že dopoledne tak rychle uteklo. Ještě sladká odměna, papírová čarodějka na památku a zase za rok…

Děkujeme panu školníkovi za spolupráci.