Koncem měsíce dubna je krásně, všelicos kvete a příjemně voní, příroda se má čile k světu. I nám je skvěle, kromě jiného se připravujeme na oslavu a rej čarodějnic. Nedílnou a nejdůležitější součástí magických oslav je zajisté výroba baby – čarodějnice.  Tento úkol, tuto práci si vzaly na starost děti ze školní družiny na zámku. Vyrobily pro mladší spolužáky, na jejich čarodějnický den, plný úkolů, hádanek a her, opravdovou krasavici. Ta, za podpory všech dětí, 30. 4. „vzlétla“, vydala se na dalekou cestu za svými družkami a tím zahájila čarovnou filipojakubskou noc. Děti si v družině ještě stihly zahrát spoustu zajímavých, veselých a důvtipných her.