Čarodějka na dvorku, chce startovat motorku…,

touto veselou písničkou jsme ve školce zahájili čarodějnické dopoledne.
Sluníčko svítilo, foukal vítr – zkrátka – ideální počasí pro rejdy čarodějnic. Ty se sešly před školkou, aby prokázaly svůj um při létání na koštěti, slalomu mezi stromy, hodu myší do kotle a mnoho dalších aktivit.
Po úspěšném absolvování všech úkolů byl čas na doplnění energie párkem z čarodějova kotle.
Závěrečná část reje se odehrála ve školce – malí čarodějové byli přezkoušeni z pravidel letového provozu, bezpečnosti a barev. Vykreslili si pečlivě papírovou čarodějku a získali “Čarodějnický průkaz.”
Poděkování patří i panu školníkovi za vydatnou pomoc při organizaci. Tak zase za rok!