Tak začínají slova jedné písně a jsou velmi pravdivá. Rok zase tak rychle utekl, že se nestačíme divit. Blíží se vánoční nadělování dárků, vůně cukroví a prázdniny.

A my – deváťáci a páťáci máme za sebou Mikuláše s čerty. Nachystali jsme pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku s dílničkami v tělocvičně a tradičně zařazení hodných spolužáků do nebe a nehodných do pekla. Ti zlobiví plnili ještě úkoly, aby odčinili své hříchy a zasloužili si sladkou odměnu. Čerti nakonec nemuseli nikoho do pekla odnést, všechny třídy zůstaly v plném počtu a těší se na další rok, kdy čertovskou štafetu převezmou noví páťáci a deváťáci.