Musím říci, že děti z MŠ zvládnou téměř všechny role. O tom jsme se mohli přesvědčit 12. 12., kdy se konala v prostorách školky vánoční besídka pro rodiče a veřejnost. Program začal klusáním koníčků za cinkotu rolniček. Vrabčáky zase studily nožky, tak hbitě poskakovali. A potom už se vyrojili čerti, rohy jim svítily a ocásky třepotaly. V pekle se radovali, pod kotlem přikládali a kolíbali i zlobivé čertí miminko. Mrazíci nás rozveselili, honili se a dělali neplechu. A přišel čas i na tajná přání a na pohádku O zvířátkách v Betlémě, která chtěla malého Ježíška hlídat a chránit. Do mateřské školy přišel Ježíšek i nadělovat. Zanechal velkou spoustu dárků pod stromečkem. Však si to děti zasloužily. Zvládly toho za ty čtyři měsíce neskutečně mnoho. A co říci závěrem? Použiji slova, která pronesl anděl na konci naší zahrané pohádky. Poslouchejte všichni, každý jsme nějak potřební a prospěšní a jeden bez druhého bychom byli bezradní. Krásné, pohodové a ve zdraví prožité svátky vánoční, přejeme všem. Šťastný nový rok 2020.