Dne 4. 12. pořádala školní družina v budově na sídlišti pro děti mimořádnou akci „Čertí diskotéku“. Přípravy probíhaly již v průběhu měsíce listopadu. Holky a kluci kreslili na velký formát červeného papíru svoji představu pekla a říše lidí. Právě sem čerti jednou za čas zavítají a odnáší zlé děti i dospěláky podle knihy hříchů, kterou vládce pekel sepisuje.

Děti si poté proměnily tělocvičnu na říši pekelnou svými výtvarnými pracemi, velkými hady, chlupatými pavouky a nafouknutými balónky, které jsme následně využili na různé soutěže. Pan školník nám ochotně pomohl zatemnit okna a připevnit reflektory, jejichž záře umocnila pocit pekelného prostředí.

Konečně přišel pro děti tolik očekávaný den, kdy se mohly stát na chvíli malými čertíky a rarášky. Obsadily „své vyzdobené peklo“, kde si zazpívaly, zatančily a zasoutěžily.

Na závěr byli „čertíci“ za své výkony v soutěžích odměněni sladkostmi z pekelné krabičky a na vzpomínku na tuto akci všichni rarášci dostali upomínkové diplomy.