Žáci prvního stupně naší školy od září pokračují v projektu Tady jsme doma, který má tentokrát podtitul: Řemesla. Od začátku školního roku se učí řemeslnické písničky, hrají si pohádky a poznávají řemesla. Dokonce prosili rodiče o spolupráci při vyplňování dotazníku plného zajímavých otázek.

Na co se však všichni společně těšili byl první výlet – exkurze. Tentokrát se vydali na cestu do Olešnice na Moravě, aby poznali ruční výrobu modrotisku. Zavítali do rodinné firmy Modrotisk Danzinger, která je v Olešnici už od roku 1816.

Během exkurze poznali, jak se tiskne na bílé plátno pomocí rezervy, jak se v obrovské kádi plátno barví. Některé zaujal velký mandl, některé indigová barva. Všichni společně se z domku od Danzingerů vrátili plní dojmů s batůžky naplněnými drobnými i většími modrotiskovými dárky, z nichž “všechny byly krásné” (jak zaznělo z mnoha dětských úst).

Po návratu do školy se 2. a 3. třída věnovala shrnutí nabytých vědomostí při práci s pracovním listem. Žáci 4. třídy vytvořili slovní mraky, kterými měli zaznamenat svoje zážitky a nové znalosti z exkurze (mraky tvarem připomínají dárek, který si děti přivezly na památku). Všechny práce jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.