Začátek školního roku

Letošní školní rok v družině v budově na sídlišti začal s napětím a velkými obavami, jelikož v dnešní nelehké době jsme si nebyli s dětmi jisti, jak dlouho se budeme setkávat a jestli bude možné naplánovat nějaké mimořádné odpolední akce.

V průběhu měsíce září tradičně probíhalo ve školní družině seznamování dětí prvního ročníku s žáky druhé, třetí a čtvrté třídy formou různých zábavných her a soutěží. Obeznámili se s družinovými pravidly a prostředím školy.  Využívali různé tematické koutky podle zaměření a zájmů – U lékaře, Naše rodina, V Dinoparku, Na nádraží, Ve městě, V kuchyni, U kadeřníka, V ZOO atd., kde mají možnost připravit se na různé společenské a životní role. Na společných vycházkách holky a kluci poznávali okolí školy, sbírali rozličné přírodniny, ze kterých vytvářeli skřítky a pohádkové postavičky.  Často jsme podnikali i vzdálenější výšlapy k rybníku Táboru, do lesoparku Templ a zámeckého parku, kde nám cestička kolem bývalé kašny posloužila jako kruhový objezd, na kterém všichni trénovali některé důležité dopravní situace a dopravní značky.

 

Setkávání s ježky

„Na zahrádce někdo dupe,

kdo to asi, kdo to cupe?

Má bodliny pichlavé,

ukrývá se ve trávě.

Žere hmyz i žížaly

a nemá rád křížaly.“

Touto motivační básní autora Miroslava Seiferta začal v měsíci říjnu čtrnáctidenní projekt „Setkávání s ježky“ ve školní družině v budově na sídlišti. Téma se promítlo do všech zájmových činností – výtvarných, pracovních, hudebních, přírodovědných, tělovýchovných a společensko-vědních.

Ještě před zákazem zpěvu se děti naučily písně „Leze ježek podle meze“ a „Cupy dupy“, při kterých využily oblíbené Orffovy nástroje. Poznávaly písmeno „J“ v textu a zároveň vymýšlely další slova začínající tímto písmenkem. Vyplňovaly a vykreslovaly pracovní listy, kde trénovaly správné držení tužky a grafomotoriku. Prostory tělocvičny jsme využili při nové pohybové hře „Ježčí domeček“. V komunitním kruhu se holky a kluci dozvěděli různé zajímavosti o životě ježků. V rámci odpočinkových činností jsme si četli z knihy „Rok s ježky“ a poslouchali píseň od folkového zpěváka Jaroslava Samsona Lenka „Když potkáte ježky“.

Na závěr společného družinového projektu si žáci vytvořili koláž s názvem „Ježčí rodinka“, která zdobí prostory naší školy.

 

Jeřabinkové odpoledne

Ještě před uzavřením základních škol jsme s dětmi ve školní družině v budově na sídlišti uskutečnili mimořádnou akci „Jeřabinkové odpoledne“.

Vlastní příprava na tuto akci počala na společné vycházce, kde si děti nasbíraly potřebný materiál – jeřabinky. Holky a kluci následně v družině z jeřabinkových trsů obírali jednotlivé kouličky. Z připravené zásoby otrhaných jeřabinek si mohli začít navlékat podle vlastního vkusu korálky, náhrdelníky, čelenky, náramky a náušnice. Ale ještě před touto činností si všichni vyzkoušeli nelehký úkol – navléci jehlu s nití. Někdo se dosti potrápil, ale všem se nakonec dílo podařilo. Po navlékání jeřabinek muselo dojít u některých žáků k ošetření „píchnutí“ od jehly.  Nikdo však neplakal, jelikož radost z vykonané nelehké činnosti předčila „nějaký ten píchaneček“.

Závěrem jsme si zahráli jeřabinkové soutěže a po ukončení akce si všichni hrdě odnášeli svoje výrobky domů s vědomím, že již mají připravený dáreček pro maminku pod stromeček.

 

 

Doufejme, že současná epidemiologická situace se během podzimních prázdnin stabilizuje a budeme se moci 2. listopadu opět všichni sejít ve školní družině.