Aktualizace – vloženo video

Ve čtvrtek 31. ledna končilo pololetí, prvňáčci dostali svoje první vysvědčení a společně se spolužáky ze 2. třídy při této příležitosti pozvali svoje rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády na slavnostní besídku. Celý měsíc se na ni připravovali ve vyučování i ve školní družině. Nebyla to ale besídka obyčejná…

Už u vchodu do školy obdrželi hosté čestné vstupenky, aby mohli vstoupit do podmořského světa plného nejroztodivnějších mořských tvorů, kde jim kolem hlav pluli delfíni, kde se mohli dotýkat kosatky i karety, kde si museli držet bezpečný odstup od žraloků i ramen chobotnic. V přítmí mořské hlubiny zde bylo možné ochutnat speciality z mořských plodů, v nasvětlených akváriích obdivovat mořskou flóru i faunu.

Program besídky byl opravdu bohatý a pro diváky poučný. Děti prokázaly, že se kromě získání informací o životě v mořích naučily také nabyté poznatky výstižně a srozumitelně předat posluchačům, že umějí pracovat s čísly, vytvářet 2D i 3D modely mořských živočichů. Dokázaly také diváky pobavit písničkou i tancem a pohostit je. To vše by nebylo možné bez pilné práce, vzájemné pomoci a ukázněného chování.

Nikoho proto nemohlo překvapit, jak pěkná vysvědčení i odměny děti dostaly. A protože na jejich úspěších mají velkou zásluhu i rodiče, byli po zásluze odměněni i oni – milým dárečkem a spoustou dojmů. „Volňáska“ do magického podmořského světa si jistě zasloužili.