Tak jako každý rok spadá na 1. června oslava Dne dětí. I letos si naši deváťáci připravili soutěže pro  1. stupeň. A tak jsme mohli vidět například slalom s míčem, skákání v pytli, hádanky, poznávání předmětů pomocí smyslů, střelba na cíl a mnoho dalších. Všem účastníkům, mezi kterými bylo i několik žáků ze ZŠ Rožná, se všechny soutěže povedlo splnit na výbornou. Čekala je tak na závěr sladká odměna. Děkujeme všem za vzorné plnění úkolů, deváťákům za přípravu. Celé dopoledne panovala dobrá nálada a všichni jsme si ho náramně užili.