Pedagogická rada schválila dodatek Řádu školy a Vnitřního řádu školní jídelny pro případ přechodu školy na distanční formu vzdělávání.

Žádáme rodiče i žáky, aby si dokumenty prostudovali.

 

Dodatek Řádu školy2020

Dodatek vnitřního řádu jídelny2020