Od konce března do poloviny června vyměnili žáci 1.–3. třídy svoji oblíbenou tělocvičnu za bystřický bazén. Právě tady absolvovali povinný plavecký kurz.

V úvodní lekci byli žáci rozděleni do družstva kapříků a delfínů, a to podle vstupní úrovně svých plaveckých dovedností. Na některé čekala v úvodu největší překážka, kterou byl strach z vody, jiní se báli splývání a skoků do vody. Většině žáků se však pod vedením zkušených lektorek podařilo tyto zbytečné strašáky zahnat. V následujících deseti lekcích plavci trénovali a zdokonalovali různé plavecké styly.

Děti zvládly zásady bezpečného plavání, které jistě zúročí o blížících se letních prázdninách u koupališť, rybníků nebo u moře. V závěrečné lekci 12. 6. obdrželi plavci svoje „mokrá“ vysvědčení, na nichž byly téměř samé zasloužené jedničky.

Nezbývá než dětem popřát krásné slunečné počasí, ať mohou s chutí procvičovat svoje nabyté dovednosti.