Stalo se již tradicí, že se na naší škole pořádají akce, při kterých si připomínáme Evropský den jazyků. Z iniciativy Rady Evropy se od roku 2001 slaví každoročně 26. září. Hlavním cílem je zdůraznit nejen důležitost jazykového vzdělávání, ale i poznávání kultur národů.

Snažíme se o pestrost a různorodost učení, a tak jsme zvolili nevšední formu seznámení se s kulturou a jazyky jednotlivých zemí. Základní myšlenkou bylo vytvořit v dětských kolektivech fiktivní cestovní kancelář – Šneltrevl ( fantazie deváťáků), která měla připravit nabídku hned několika tuzemských či zahraničních zájezdů.

Úkolem dne bylo sestavit letáky cestovní kanceláře. Žáci si mezi sebou rozdělili úkoly a pustili se do práce. Vyhledávali destinace, typ dopravy, ubytování, ceny, programy, slovíčka v cizím jazyce…sbírali a zpracovávali informace – listovali v knihách, atlasech, katalozích, surfovali na internetu – lepili, stříhali, malovali…

Druhý den – 27. září 2019 – prezentovali svoje zájezdy před spolužáky (potenciálními klienty) a musím konstatovat, že byli dobře na své zákazníky připraveni a dokázali opravdu zaujmout. Myslím, že i vy byste si některý z nabízených zájezdů do České republiky, Francie, Ruska, Itálie, Španělska, Velké Británie či Rakouska určitě vybrali. Žáci si prakticky vyzkoušeli a ověřili svoje osobní řečové schopnosti, včetně dovednosti sebevědomě vystupovat a srozumitelně komunikovat.

Děvčata a chlapci z 9. třídy navštívili i své spolužáky v horní budově naší školy. Žáci 1. – 3. třídy představili svůj výlet do Prahy a deváťáci se pochlubili svou prezentací v PowerPointu, která lákala ke koupi jednodenního zájezdu do Vídně. Jako pozornost cestovní kanceláře nezapomněli podávat typický rakouský moučník – jablečný štrúdl (samozřejmě upečený zaměstnanci firmy Šneltrevl).

A co ti úplně nejmenší? Děti ze školky zatančily, zazpívaly a připravily pohoštění v podobě pečené zeleniny a jablek. Za odměnu dostaly, co jiného, než sladký jablečný závin.

Čtvrteční projektový den byl přitažlivým prostředkem, jak podchytit tvůrčí aktivitu žáků. Projekt ukázal, že modelování reálné situace motivuje žáky k lepšímu výkonu a dobrému osvojení nových poznatků.

A protože dobrá akce má mít pokračování, tak je pro žáky vyšších ročníků připraven opravdový zájezd do Vídně. Chcete bližší informace? Potom zkontaktujte zaměstnance cestovní kanceláře Šneltrevl, konkrétně žáky deváté třídy. Rádi vám podají bližší informace. A pokud byste rádi viděli i nabídky jiných zájezdů, otevřete fotogalerii anebo přijďte do budovy naší školy na zámku, kde bude probíhat ve dnech 1. – 4. října 2019 výstava.

Na závěr si dovolím poděkovat všem kolegům a kolegyním za jejich čas, trpělivost, správné nasměrování a inspirativní vedení. Žákům pak za pečlivost a zodpovědný přístup k práci.

Účastníci zájezdu do Vídně, nachystejte si pasy, dobrou náladu a mravy a těšte se na 9. října 2019! V ranních hodinách vyrážíme…