V pátek 2. 11. 2018 vyrazili žáci 8. a 9. třídy na vzdělávací exkurzi do přečerpávající vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany.

Našim prvním cílem exkurze byla vodní nádrž Dalešice, která byla zbudována na řece Jihlavě v letech 1970 – 1978. Nádrž je vytvořena sypanou rokfilovou hrází s jílovým těsněním o výšce 100 m. V přečerpávací vodní elektrárně jsou instalována 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro spád 90 m. Momentálně v elektrárně dochází k opravě jednoho z generátorů, takže jsme mohli na vlastní oči vidět rotor i stator. Nádrž je využívána jak k rekreačním účelům, chovu ryb, tak i k tlumení povodní a nadlepšování průtoku v řece v suchém období. Hlavním úkolem je zajištění dostatku technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany, což byl druhý, pro mnohé zajímavější, cíl exkurze.

Historie Jaderné elektrárny sahá až do počátku 70. let, kdy tehdejší Československo a Sovětský svaz v roce 1970 podepsaly mezivládní dohodu o výstavbě dvou jaderných elektráren s výkony 1760 MW. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985.Spuštění dvou jaderných bloků – druhého a třetího – v jediném roce 1986 a na jedné lokalitě bylo ve své době zcela unikátní a doposud se ve světě neopakovalo. Celkem najdeme v elektrárně i 4. jaderný blok, který byl zprovozněn v roce 1987, kdy elektrárna dosáhla nejvyššího projektového výkonu 1760 MW. Žáci vyslechli zajímavé povídání o fungování elektrárny a na závěr si mohli vyzkoušet různé pokusy.

 No a co dodat závěrem? Strávili jsme společně příjemné dopoledne, přičemž si na exkurzi žáci osvojili a připomněli některé znalosti z oblasti fyziky, přírodovědy a zeměpisu. Hlavní cíl exkurze byl tedy splněn!