Začátkem května proběhlo krajské kolo biologické olympiády. Samozřejmě online. Jako úspěšný řešitel školního kola postoupil do kraje Slávek Tomášek, žák 7. třídy. S napětím jsme očekávali výsledky, neboť biologická olympiáda patří k těm těžším. (Dle mého názoru je nejtěžší, vzhledem k velkému rozsahu informací, které musí žáci obsáhnout.) Základní učební materiál mívá až 80 stran, k tomu poznávání asi 300 druhů rostlin a živočichů + podrobnější informace o některých vybraných druzích a laboratorní práce, kterou žáci zpracovávají během delšího časového úseku doma. Protokol se následně posílá k vyhodnocení.
Slávek se umístil naprosto skvěle. Konkurence byla opravdu veliká, ale Slávek všechny soutěžící nechal za sebou a zvítězil. Děkujeme mu tímto za reprezentaci školy a do budoucna přejeme ještě mnoho takových úspěchů.