Od 1. září 2010 je možné platit školné 2 způsoby:

  •  hotově v MŠ paní učitelce
  •  převodem na účet školy, č. ú. 2000137233/2010

Rodiče, kteří mají zájem platit školné převodem na účet, oznámí tuto skutečnost vedoucí učitelce v MŠ a pro platbu jim bude přidělen variabilní symbol.