Výukové materiály šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsou vytvářeny pro následující vzdělávací oblasti:

  • Jazyk a jazyková komunikace
  • Matematika
  • Člověk a zdraví
  • Člověk a příroda
  • Člověk a společnost
  • Člověk a jeho svět

Materiály sdílí pedagogové ZŠ a MŠ na školních stránkách určených pro učitele. Zájemci z jiných škol mohou požádat o zaslání těchto materiálů vedení školy na adrese vedeni@zsdr.cz.