Rodiče a přátelé školy, z.s. pořádají dne 24. 11. 2018 od 20 hodin v kulturním domě tradiční Kateřinskou zábavu. Dětem z výtěžku zábavy budeme financovat spoustu aktivit (školní výlety, odměny na soutěže, cestovné či vstupné na exkurze, sportovní vybavení, doprava na lyžařský výcvik aj.). Bez finančních prostředků, které získáme z výnosu zábavy, by děti musely za uvedené akce platit někdy až dvojnásobnou cenu.
Máte-li možnost, přispějte, prosím, do tomboly finančním či věcným darem. Uvítáme poukázky na služby živnostníků, ale i ovoce, zeleninu, ořechy, obilí, chlévskou mrvu atd. Na poukázky uveďte kontaktní adresu a telefonní číslo.

Dále oslovujeme šikovné maminky pekařky či cukrářky. Váš výrobek bude ozdobou naší tomboly.

Uzávěrka tomboly je 21. listopadu.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost.

Rodiče a přátelé školy, z. s.