Koncem ledna si naši čtvrťáci připravili vlastivědný projekt na téma Keltský den. Vzhledem k tomu, že se rádi učí hravou formou, nachystali si mnoho zajímavostí a k projektu přistupovali s velkým nadšením.


Aby Keltský den dosáhl té pravé atmosféry, všichni se převlékli do keltských oděvů, nachystali si čelenky s keltskými jmény, která si pečlivě vybrali podle sobě blízkého významu, třídu přeměnili v keltské posvátné místo, zapálili svíčky a vše zpříjemnili keltskou hudbou, která v každém vyvolávala zvláštní emoce.

Vzhledem k tomu, že se každý žák i paní učitelka proměnili v Kelta, všichni se navzájem představili při rituálním obřadu a popovídali si o “svých keltských” životech. Někdo se na chvilku stal bojovníkem, někdo zase řemeslníkem nebo dokonce druidem. Naši malí Keltové obdivovali statečnost bojovníků, jiní byli překvapeni vynikající zručností Keltů nebo vynálezy, měli mnoho otázek, horlivě vstupovali do diskuze, zapojovali se do pracovních činností (vyráběli keltské šperky, lepili keramické střípky, kreslili keltská oppida atd.) a co je velmi důležité, vyhledávali si samostatně a dobrovolně různé informace, a to nejen během Keltského dne, nýbrž i po skončení projektu, což svědčí o tom, že je téma skutečně zaujalo, stejně jako škola hrou.