V sobotu 7. dubna jsme se sešli v kulturním domě na DĚTSKÉM KARNEVALU.

Sál byl pěkně připraven a nazdoben zásluhou žáků ZŠ pod vedením p. učitelky Punčochářové, bufet i tombola byla přichystána na nápor malých i velkých návštěvníků. Manželé Hamerští se převlékli za Čmeldu a Brumdu a celé odpoledne provázeli děti karnevalovým rejem. Byly zvoleny nejkrásnější masky, děti soutěžily, tančily a užívaly si nejen pohybu, ale i dobrůtek z občerstvení. Nakonec se dočkaly i pěny a laserové podívané.

Tombola byla rozdána, několik nevyzvednutých cen však bude čekat na příští rok. Párky děti s radostí posvačily v pondělí ve školce.

Děkujeme maminkám a tatínkům, kteří se na přípravách podíleli – sháněli ceny do tomboly, pomáhali při samotné organizaci karnevalu, balili a vydávali ceny, uklízeli kulturní dům.

Jejich zásluhou budou děti jezdit na výlety, divadla a koncerty, dostanou pěkné odměny na Velikonoce, dětský den, dobroty na závěr školního roku a mnoho dalšího.

Přejme si, aby takových ochotných rodičů, kteří obětují jedno odpoledne pro blaho svých dětí přibývalo.