Měsíc listopad přinášel dětem ze Zelené třídy mnoho námětů k tvoření, osvojení si říkanek, zpívání, ale i k novým netradičním aktivitám. Přinesl nám krásné prosluněné dny, které jsme rádi využívali k vycházkám do okolí MŠ. I když jsou v této třídě menší děti, velmi dobře zvládaly dobrodružné cesty do lesoparku Templ, vycházky do zámeckého parku, ale i například na sportovní hřiště s umělým povrchem. Snažili jsme se zdokonalovat obratnost dětí, rozvíjet hrubou motoriku v terénu a vzbuzovat u dětí radost z pohybu. Využívali jsme prožitkového učení v přírodě k získávání elementárních poznatků o stromech, keřích a plodech podzimu. Téma „Podzim s dráčkem“ děti naplnily výrobou papírových draků, pohybovými aktivitami a písničkami o „Pyšném dráčku“, který uměl vyletět až do oblak. Opakovali jsme barvy, porovnávali velikost, odhadovali množství, třídili a řadili jsme předměty podle zadání, poznávali a pojmenovávali jsme tvary. Podněcovali jsme děti k vyprávění o obrázku, ke sdělování myšlenek a přání, popisu situace, využívali jsme logopedických her.

Velkým tématem byl svátek sv. Martina, který jsme využili v týdenním projektu „Přijíždí Martin na bílém koni“. Legendu jsme využili jako motivaci k práci s keramickou hlínou – tvoření a zdobení podkov, pečení svatomartinských rohlíčků, k výrobě Martinova pláště i společné cestě po stopách koňských kopyt Martinova koně.

S koncem měsíce nás čekalo téma z předvánočních tradic a tím bylo téma „Mikuláš, ztratil plášť.  A máme tu advent, období čtyř neděl před Vánocemi. Zkuste se zastavit, rozjímat, radostně očekávat a prostě si tuto kouzelnou dobu společně s dětmi užít.