Školní rok 2018/2019 je za námi. Byl to rok náročný, ale úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží – okresních i krajských, absolvovali plavecký a lyžařský výcvik. 
Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci předal ředitel školy a třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění.

Poděkování patří také učitelům a všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci.

Žákům 9. třídy přeji hodně úspěchů na středních školách a všem ostatním hezké prázdniny plné nových zážitků.