Dnes v 9:00 pokračovalo školení odborníků prvními terénními cviky ve zúženém vyhrazeném prostoru, který byl podroben dvacetidvoustupňové záři jistého vesmírného tělesa.

Vlivem těchto podmínek už v 10:00 z některých odborníků odtékalo větší množství slané tekutiny, která se později projevila i nevalnou vůní. Proto jsme byli nuceni dopolední práci v týmech ukončit již v 11:00 – ovlivněni především sníženou hladinou vody v tělech našich odborníků, která zablokovala jejich vůli, píli a vytvalost.

Ve 14:00 jsme (vystaveni stejným “příjemným” vesmírným podmínkám) naše odborníky trénovali v jízdách po bílé hmotě a následném správném uchopení a držení pohyblivého plastového zařízení. Toto zařízení bylo vyvinuto specialisty, aby našim vědeckým pracovníkům usnadnilo jejich klouzavý pohyb. Zatím se však někteří s tímto zařízením sžívají a čekáme na zítřejší pokračování mise, aby se tuto složitost naučili ovládat.

Fotografie si můžete prohlédnout po kliknutí na úvodní fotografii.