aneb den jazyků u nás na zámku…

Žáci 5. třídy “odletěli” se společností Finnair z Prahy-Ruzyně do Helsinek, aby během jednodenního projektu poznávali krásy Finska. Během 1 dne se seznámili se zemí tisíců jezer, sobů, zimních sportů, ale i výborných hudebních rockových a metalových skupin. Nezapomněli odhadnout vzdálenost obou hlavních měst, zorientovali se na mapě Evropy, naučili se přečíst pár slov z Finštiny a pochopili otázky typu: “Proč má každý Fin doma alespoň jedno pruhované tričko?” nebo “Proč mezi Finy nikdy nezapadnete, když nebudete mít hrnek s postavičkami Mumínků a Aaltovu vázu?”

Společnými silami a předáváním si nabytých poznatků z různých “oblastí pátrání” pochopili, že je ve Finsku sice zima, ale také spousta zajímavých míst a překrásná příroda. Jen Finštinu se žádný páťák učit nechce a všichni raději zůstanou u angličtiny.

Žáci 6. ročníku se rozhodli připravit anketu, ve které by zjišťovali, jak jsou na tom občané naší obce se znalostí některého cizího jazyka, jak hodnotí svoji schopnost domluvit se jiným než mateřským jazykem a kdy jim neznalost cizího jazyka působila nějaká omezení. Připravili anketní otázky a  ve výchově k občanství  si potom vyzkoušeli v modelových situacích, jak vystupovat na veřejnosti, jak oslovovat občany a jak se správně ptát.

Žáci pracovali  ve skupinkách, trénovali oslovení a vyzkoušeli si kladení otázek s předstihem již ve středu 22. a ve  čtvrtek  23. září, kdy vyrazili do ulic obce a během dopoledne oslovovali občany. Všechny odpovědi si pečlivě zaznamenávali do připravených dotazníků, které za pomoci učitelů vyhodnotili.

Výsledky ankety se ukázaly jako dobrá motivace pro učení se cizím jazykům a přesvědčují  o nezbytnosti  jazykového vzdělávání.

Žáci totiž názorně viděli, v čem by jim v budoucnu neznalost cizího jazyka bránila. Všechna zjištění byla pro žáky zajímavým tématem při následných diskusích v hodinách. Ukázalo se mimo jiné, jak změny režimů u nás ovlivnily znalost jazyků – zatímco starší generace je schopna domluvit se spíše rusky nebo německy, mladší upřednostňují angličtinu. Motivujícím prvkem pro zájem o výuku jazyků u žáků bylo zjištění, že velká část dotázaných uvedla neznalost jazyka jako překážku v zaměstnání, při hledání práce nebo při dovolené v zahraničí. ZDE si můžete přečíst podrobné výsledky ankety.

Žáci 7.třídy oslavili Evropský den jazyků nácvikem písničky s názvem Who, where, when. Nejdříve se pokoušeli odhadnout obsah písničky podle předložených obrázků. Pak si písničku poslechli a posoudili, zda byl jejich odhad správný. Poté, co sestavili celý text písničky z předložených slov, pokoušeli se o správné a velmi rychlé přečtení textu písničky, což mnohým činilo nemalé problémy. No a když už to trochu zvládli, otevřeli okna třídy a snažili se zpívat tak hlasitě, aby je slyšeli i zákazníci v Jednotě a oni jim tak oznámili, že se koná oslava Dne jazyků. Třeba je někdo zaslechl.

Sedmáci, kteří letos začínají s výukou druhého cizího jazyka a to němčiny, vymýšleli fráze, pozdravy a různá oslovení. Chtějí se je co nejdříve naučit, aby se dokázali zapojit do rozhovoru s cizincem, který by třeba navštívil naši školu a rozuměl jenom německy. Jejich projekt má název Willkommen  bei uns. Leporelo, které vyrobili,  si můžete prohlédnout na fotografiích.

Žáci 8.třídy zahráli divadlo pro návštěvu z Finska – žáky naší páté třídy. Připravili si pro ně  pohádku Wie ein Hündchen und ein Kätzchen backen eine Torte. V hodinách angličtiny pak pracovali s textem o Anglii a angličtině. Pracovali s dvojjazyčným slovníkem, hledali významy některých méně známých slov v textu a pak text přeložili. Dozvěděli se něco o památkách Londýna, Toweru a jeho havranech a další zajímavosti.

Deváťáci měli  za úkol vyrobit plakát do vstupních prostor školy v projektu  Unsere Schule stellt sich vor. Pro cizince už nyní náš zámek nemusí být bludištěm, k dispozici jim je  orientační plánek s výpisem  základních  údajů  o škole v německém jazyce.