Vzhledem k tomu, že se poslední dobou objevují stále častěji problémy spojené s hráčstvím dětí a dospívajících přes internet, byli jsme požádání o spolupráci a zveřejnění odkazu na článek, který se danému problému věnuje (dostanete se na něj kliknutím na obrázek vlevo). Protože se jedná o problém závažný a bohužel v rodinách často ignorovaný, doporučuji si vše přečíst.

Jak z vyplývá z textu, problém bohužel téměř vždy zasáhne i do školních povinností a dotýká se tak nejen celé rodiny daného žáka či studenta, ale také jeho pedagogů. V textu je velký důraz kladen zejména na prevenci. Zpracovali jsme ho ve spolupráci se sdružením Sananim, MUDr. Nešporem a Linkou bezpečí a obsahuje mnoho praktických informací, využitelných jak pro rodiče, tak pro pedagogy i samotné problémové hráče.