V předposledním březnovém týdnu absolvovali žáci 2. stupně závěrečné části programů primární prevence, které jsou součástí projektu EU Peníze do škol. Programy vedli lektoři centra prevence Nadosah – zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou – Mgr. Lenka Justová a Bc. Martin Homolka.

Cílem bylo poskytnout žákům možnost vytvořit si náhled na svou životní cestu a posilovat jejich pozitivní vidění, posilování dobrých vztahů a podpora pozitivní atmosféry ve třídě, podpora pozitivního pohledu na sebe sama a individuálního sebepřijetí, prevence zneužívání legálních i nelegálních návykových látek. Součástí programu byl také praktický trénink obrany před manipulací (nácvik odmítání), trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a podpora schopnosti vyrovnávat se s neúspěchem.

Věříme, že program byl pro žáky přínosný a vědomosti a dovednosti v něm získané jim snad pomohou během dalšího osobního života. Děkujeme lektorům za dobře připravené programy.