Vážení rodiče,

od pondělí 12. března bude obnovena prezenční výuka na 1. stupni naší školy (1.-5. třída).

Vzhledem k počtu žáků může prezenční výuka probíhat bez rotace, tedy žáci budou chodit stále do školy.

Podmínkou účasti žáků na prezenční výuce je testování dvakrát týdně antigenními testy. Obdrželi jsme testy s výtěrem z okraje nosu (asi 2 cm). S testy v příštím týdnu bude žákům pomáhat zdravotní sestra. Pokud by měl rodič zájem se testování zúčastnit, bude mu umožněna přítomnost při výtěru z nosu. Poté bude muset čekat na výsledek před budovou školy.

Žáci s negativním výsledkem mohou nastoupit do prezenční výuky.

Žák s pozitivním výsledkem obdrží potvrzení pro ošetřujícího lékaře na PCR test, bude kontaktován rodič, který si musí dítě co nejdříve vyzvednout a dohodnout s ošetřujícím lékařem další postup. Po obdržení výsledku PCR testu může žák v případě negativního testu pokračovat v prezenční výuce, v případě pozitivního testu jde do karantény.

Další test se uskuteční ve čtvrtek. Pokud se vyskytne ve třídě pozitivní test, jdou všichni žáci dané třídy do karantény, žák s pozitivním testem jde na PCR test. Pokud je PCR test negativní, může celá třída obnovit prezenční výuku. Pokud je test pozitivní, zůstává celá třída v karanténě.

Žáci musí mít po dobu vyučování nasazenu roušku (případně respirátor). Sundat ji mohou jen při pobytu venku.

Družina bude fungovat v obvyklou dobu, děti budou rozděleny do 4 oddělení – odděleně pro každou třídu (3 oddělení na sídlišti, 1 na zámku) tak, abychom minimalizovali počet dětí v případné karanténě.

Žákům je umožněno stravování ve školní jídelně. Pokud dítě nebude chodit na obědy, rodič musí dítě včas odhlásit vedoucí školní kuchyně (tel. 775 561 736).

Pokud rodič nesouhlasí s testováním, musí dítě omluvit z vyučování a ve výuce se bude pokračovat jako by bylo dítě nemocné. Škola nemá povinnost zajišťovat distanční výuku, pouze může předávat úkoly rodiči.

V pondělí 12. 4. zahájíme testování v budově na sídlišti (1.-4. třída) kolem 7.00 hod., v budově na zámku (5. třída) kolem 7.15 hod. Pokud doprovodí rodič své dítě do školy, může si počkat na výsledek testu. Pokud přijde dítě samo a bude mít pozitivní test, bude škola informovat rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.

Věřím, že situaci zvládneme a děti se konečně budou moci učit ve škole, scházet se se spolužáky i učiteli.

Pokud potřebujete další informace, volejte na tel. 775 561 738 (v době od 7.00 do 12.30 hod.).

S pozdravem

Mgr. V. Makovský, ředitel