Vážení rodiče,

od pondělí 12. března bude obnovena prezenční výuka předškolních dětí v MŠ (tj. děti, které jdou k zápisu k základnímu vzdělávání).

Dále je povolena přítomnost dětí pokud jsou rodiče:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e)příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Podmínkou účasti dítěte na prezenční výuce je testování dvakrát týdně antigenními testy. Obdrželi jsme testy s výtěrem z okraje nosu (asi 2 cm). S testy v příštím týdnu bude pomáhat zdravotní sestra. Pokud by měl rodič zájem se testování zúčastnit, bude mu umožněna přítomnost při výtěru z nosu. Poté bude muset čekat na výsledek před budovou školy.

Děti s negativním výsledkem mohou nastoupit do prezenční výuky. Dítě s pozitivním výsledkem obdrží potvrzení pro ošetřujícího lékaře na PCR test, bude kontaktován rodič, který si musí dítě co nejdříve vyzvednout a dohodnout s ošetřujícím lékařem další postup. Po obdržení výsledku PCR testu může dítě v případě negativního testu pokračovat v prezenční výuce, v případě pozitivního testu jde do karantény.

Další test se uskuteční ve čtvrtek. Pokud se vyskytne ve třídě pozitivní test, jdou všechny děti do karantény, dítě s pozitivním testem jde na PCR test. Pokud je PCR test negativní, může celá třída obnovit prezenční výuku. Pokud je test pozitivní, zůstává celá třída v karanténě.

Děti nemusí mít roušku.

Pokud rodič nesouhlasí s testováním, musí dítě omluvit z vyučování a ve výuce se bude pokračovat jako by bylo dítě nemocné. Škola nemá povinnost zajišťovat distanční výuku, pouze může předávat úkoly rodiči.

V pondělí 12. 4. zahájíme testování v budově na sídlišti kolem 7.00 hod. Rodič si počká na výsledek testu.

Věřím, že situaci zvládneme a děti se konečně budou moci učit ve škole, scházet se se spolužáky i učiteli.

Pokud potřebujete další informace, volejte na tel. 775 561 738 (v době od 7.00 do 12.30 hod.).

S pozdravem

Mgr. V. Makovský, ředitel