1. 9. Slavnostní přivítání v 8.30 hodin v 1. třídě.
  2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7.45 – 9.25 hod.).
  3. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7.45 – 10.25 hod.).
  4. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).
  5. 9. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

Po skončení vyučování ve dnech 4. – 7. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou v pondělí 3.9.

 Rozvrh hodin platný od 2. týdne školního roku a podrobné informace o provozu školní družiny a školní jídelny obdrží rodiče při slavnostním přivítání dne 3. 9. V 1. třídě mají žáci každý den 4 vyučovací hodiny (7.45 – 11.20 hod.).

 Pravděpodobně v úterý 11. září proběhne informativní třídní schůzka rodičů, začátek bude upřesněn 3. září po dohodě s rodiči.