• 1. 9. Slavnostní přivítání v 9 hodin v učebně 1. třídy (budova na sídlišti)
  • 2. 9. Žáci se budou učit 2 vyučovací hodiny (7:45 – 9:25 hod.)
  • 3. 9. Žáci se budou učit 3 vyučovací hodiny (7:45 – 10:25 hod.)

Po skončení vyučování dne 2. a 3. září mohou žáci odejít v doprovodu rodičů domů nebo mohou zůstat ve školní družině. Způsob a dobu odchodu ze školní družiny si rodiče individuálně domluví s paní vychovatelkou.

Rozvrh hodin obdrží rodiče při slavnostním přivítání dne 1. 9. 2014. V 1. třídě mají žáci každý den 4 vyučovací hodiny (7:45 – 11:20 hod.).  Dále získají rodiče informace o provozu školní družiny a školní jídelny.