Tiskovka s dětskou olympioničkou

Ve středu 7. února jsme ve 4. třídě uskutečnili neobvyklou hodinu slohu. Paní učitelka požádala naši starší spolužačku, aby mezi nás přišla a pomohla nám s učením – tentokrát jsme si vyzkoušeli roli novinářů na tiskové konferenci.

Naše příprava byla delší, protože jsme si museli promyslet otázky a seznámit se s hlavní náplní naší „tiskovky“, kterou byla VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže a biatlon.

…text pokračuje


Maškary k nám přišly, hej,

začal masopustní rej.

Celý měsíc se na masopust děti těšily a připravovaly. Bylo potřeba vyrobit roztodivné masky a kostýmy, nacvičit masopustní písně i tance, zopakovat si role postav, bez nichž by se pravá masopustní veselice neobešla.

Pečlivé přípravy se vyplatily. Ve čtvrtek 8. února přišli za svými mladšími spolužáky čtvrťáci. Předvedli jim ukázku tradičního horáckého masopustu a potom už začal opravdový rej! Písničky, tance, veselý masopustní průvod, nechyběly ani tradiční koblížky.

…text pokračuje


Třeťáci s prvňáčky společně slavili

Naši třeťáci si jistě živě pamatují na významný den, kdy dostali svoje první vysvědčení. Pro letošní prvňáčky byla tímto důležitým dnem středa 31. ledna. Jedničky na vysvědčení se sice dětem zdály nějak moc malé, ale práce se za nimi skrývalo hodně. Vždyť všichni se už naučili číst, píší zatím sice jen velkými písmeny, ale rádi, sčítají a odčítají, znají ledacos z prvouky, malují, vyrábějí, zpívají a s odhodláním nastoupí i do mezitřídního zápasu ve vybíjené.

Aby si předání prvního vysvědčení užili opravdu slavnostně, pomohli jim třeťáci připravit lahodné pohoštění v podobě osvěžujícího ovocného salátu. Recept na něj si už žáci 1. třídy dokázali přečíst sami. …text pokračuje


A další “lyžák” je za námi…

Letošní lyžařský výcvik byl v mnoha ohledech výjimečný. Všechno začalo v podstatě již odjezdem z Dolní Rožínky – možná mám problém s pamětí, ale nevybavuji si rok, kdy bychom nakládali do autobusu lyžařské a snowboardové vybavení a kolem bylo tolik sněhu. 🙂 A přitom to ještě začátkem ledna rozhodně na sněhovou pohodu nevypadlo. Další předodjezdovou premiérou například bylo, že s námi letos vyrazili na hory i čtvrťáci. Vlastně by se dalo říct, že jsme jako skupina celkově v průměru omládli – a to se nám samozřejmě líbí… …text pokračuje


Druhá a třetí meta dosažena

Po překonání včerejšího škaredého dne jsme si dnes zdobnické svahy pořádně užili. Dopoledne jsme ještě vypilovávali naše styly a odpoledne jsme všichni dosáhli druhé mety – na červenou sjezdovku se se zkušenými lyžaři a snowboardisty vydali i začátečníci a mírně pokročilí. Díky dokonalé spolupráci celého týmu se nám podařilo vyjet na kotvě a sjíždět těžší svah POD VALČENKOU.

…text pokračuje


Boj o přežití

Nepříznivé přírodní podmínky nás dnes naučily přežít v mlze, dešti a na promoklé sjezdovce. V tomto boji jsme vyhráli a dokonce jsme se v tak nepříznivých podmínkách dále zdokonalovali v našich dovednostech.

Snowboardisté zvládli oblouky jako Shaun White, lyžaři se pomalu blíží Lindsey Vonnové. Všichni se na své další pokroky těší jako Ester Ledecká.

Ve večerních bulvárních zprávách jsme si vyslechli nejnovější novinky ze života místních celebrit.


Zdolání první mety

Nad očekávání dobře dopadl druhý den výcviku i přesto, že nás celý den ovládala mlha. Začátečníci zdolali svoji první metu – dokážou sjet v nejzákladnějším postavení modrou sjezdovku, nechají se vyvézt vlekem na vrchol a ochutnali místní horké speciality.

…text pokračuje


Se sluncem v zádech

První den lyžařského a snowboardového výcviku začal vymalovanou prosluněnou zimní krajinou. Slunce svítilo prakticky celý den a dodávalo energii, která nám během “koloběžkování” a průpravných cvičení velmi ubývala. Potřebovali jsme ji, neboť jsme už mnohdy nevěřili, že to dneska opravdu zvládneme.

…text pokračuje