Vstříc brněnskému podzemí

Brno skrývá pod svým povrchem širokou síť podzemních chodeb, tunelů, sklepů a  štol. Věděli jste, že v centru města na Husově ulici se schovává dlouho utajovaný protiatomový kryt s kódovým označením Z – 10?  Nebo že pod Zelným trhem je labyrint sklepů, které kdysi sloužily k uchovávání potravin, jako zázemí trhoveckého života a úkryt v době válek? …text pokračuje


Plavání 2019 – netradiční průběh

Co nebo kdo způsobil, že měl letošní plavecký kurz poněkud netradiční scénář? Chřipka. Nepřišla v lednu, ani v únoru, dokonce ani v březnu. Počkala si na naše děti až do dubna! A tak rozřazování do družstev neproběhlo v první nebo ve druhé lekci. Rozřazovalo se ještě na čtvrtém plavání. Některé děti rozřazování ani nestihly a letošní kurz jim doslova „uplaval“. Abychom byli spravedliví – v jednom případě za to nemohla chřipka, ale sádra. …text pokračuje


Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!

V letošním školním roce jsme si naplánovali výlety dva. Ten první se uskutečnil v pondělí 27. května a cílem bylo PLANETÁRIUM v Brně. Ze školky jsme vyjeli krátce po sedmé hodině, ve Věchnově jsme nabrali kamarády z místní MŠ a potom už hurá do Brna.

…text pokračuje


Poděkování sběračům papíru

Děkujeme všem, kteří odevzdali starý papír do sběru, který pořádala naše škola. Odevzdali jsme zhruba 1000 kg starého papíru.

Starý papír, plechovky od nápojů a víčka od plastových lahví je možné odevzdávat i nadále panu školníkovi Z. Peňázovi.


Den dětí 2019

Tak jako každý rok spadá na 1. června oslava Dne dětí. I letos si naši deváťáci připravili soutěže pro  1. stupeň. A tak jsme mohli vidět například slalom s míčem, skákání v pytli, hádanky, poznávání předmětů pomocí smyslů, střelba na cíl a mnoho dalších. …text pokračuje


Den dětí v 9. třídě

Dne 31. 5. 2019 jsme vyrazili PĚŠKY 🙂 do Rožné na Hradisko. Čekalo nás příjemné dopoledne s opékáním špekáčků, hraní her a vlastně poslední společné chvíle mimo školu. Počasí vyšlo na jedničku a nakonec i ta cesta velmi rychle utekla.


Výlet 9. třídy do Olomouce

V úterý 21. 5. 2019 v 5:40 směřovaly kroky 9. třídy na vlakové nádraží v Rožné, odkud vyrazila na svůj „poslední“ dvoudenní výlet do Olomouce. Cesta utekla velmi rychle a po ubytování jsme plni optimismu a nadšení (asi 500 m) vyrazili prozkoumat historickou část Olomouce, kde jsme zhlédli např. katedrálu sv. Václava, Zbrojnici, Tritónovu kašnu a mnoho dalších významných kulturních památek. …text pokračuje


Výsledky zápisu do mateřské školy

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: …text pokračuje